VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Secció de Filosofia Moderna

I Jornades Lleidatanes de Filosofia Moderna «Cultura i progrés»

Lleida, dissabte 5 de novembre del 2005

Entitats organitzadores: Societat Catalana de Filosofia, Institut d’Estudis Catalans, Omnium Cultural de Ponent, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Lleida, IREL

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Barcelona

Comité científic: Dr. Jordi Sales, Dr. Pere Lluís Font, Dr. Salvi Turró, Dr. Josep Montserrat, Dr. Josep Olesti, Dr. Alex Verdés, Dr. Josep M. Porta, Sra. Teresa Ureña, Sr. Josep M. Forné, Sr. Carles Sió

Programa

9:30 h: Inauguració de les Jornades
10 –11 h: Llicó inaugural a càrrec del Dr. Pere Lluís Font, Cultura i progrès
11 h – 11:30 h: Descans
11:30 h – 13 h: Comunicacions
13 h –13:30 h: Col·loqui
13:30 – 15:30 h: Dinar
15:30 – 15:50 h: Ponència a càrrec del Dr. Josep M. Porta, Imaginació i política en J.-J. Rousseau
15:50 – 17 h: Comunicacions
17 –17:30 h: Descans
17:30 – 17:50 h: Ponència a càrrec del Dr. Ramon Alcoberro, Educació i cultura
17:50 – 19 h: Comunicacions
19 –19:30 h: Col·loqui
19:30 – 20 h: Cloenda

I Jornades Lleidatanes de Filosofia Moderna «Cultura i progrés»

Lleida, dissabte 5 de novembre del 2005

Entitats organitzadores: Societat Catalana de Filosofia, Institut d’Estudis Catalans, Omnium Cultural de Ponent, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Lleida, IREL

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Barcelona

Comité científic: Dr. Jordi Sales, Dr. Pere Lluís Font, Dr. Salvi Turró, Dr. Josep Montserrat, Dr. Josep Olesti, Dr. Alex Verdés, Dr. Josep M. Porta, Sra. Teresa Ureña, Sr. Josep M. Forné, Sr. Carles Sió

Programa

9:30 h: Inauguració de les Jornades
10 –11 h: Llicó inaugural a càrrec del Dr. Pere Lluís Font, Cultura i progrès
11 h – 11:30 h: Descans
11:30 h – 13 h: Comunicacions
13 h –13:30 h: Col·loqui
13:30 – 15:30 h: Dinar
15:30 – 15:50 h: Ponència a càrrec del Dr. Josep M. Porta, Imaginació i política en J.-J. Rousseau
15:50 – 17 h: Comunicacions
17 –17:30 h: Descans
17:30 – 17:50 h: Ponència a càrrec del Dr. Ramon Alcoberro, Educació i cultura
17:50 – 19 h: Comunicacions
19 –19:30 h: Col·loqui
19:30 – 20 h: Cloenda