VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Junta

President: Conrad Vilanou Torrano (cvilanou@ub.edu)
Vicepresidenta: Mercè Garcia Farreras
Secretari: Bernat Torres Morales (btorres@uic.cat)
Tresorera: Marta Palacín Mejías
Vocals:  Núria Sara Miras Boronat
Emília Olivé Vidal
Marta Campdelacreu Arques
Andreu Grau Arau
Joan Cuscó Clarasó
Joan Gonzàlez Guardiola
Xavier Serra Labrado

Comissions de treball:

Comissió de Publicacions:

Maria Arquer (maria.arquer@gmail.com)

Marta Palacín (marta.palacin@ub.edu )

Bernat Torres (btorres@uic.cat)

 

Comissió de Secundària:

Mercè Garcia (mgarci96@xtec.cat)

Xavier Garcia-Duran (xgarcia@daina-isard.cat)

Leire Sales (leirekhaire@gmail.com)

 

Comissió de Xarxes Socials

Joan González Guardiola (phaenom11@hotmail.com)

Bernat Torres (btorres@uic.cat)