SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Assemblea general de socis

Dia i hora: 27 de setembre de 2022, a les 17.30 hores en primera convocatòria, i a les 18.00 hores en segona.

Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans.
També es podrà seguir en format virtual (per accedir a l’enllaç per la connexió, cal escriure un correu electrònic a la secretaria de la societat: scf@iec.cat).

Ordre del dia de l’assemblea:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2022.

3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.

4.- Informe del president.

5.- Precs i preguntes.