SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Sessió de recepció del membre numerari «Gabriel Amengual i Coll»

Data: dilluns dia 23 d’octubre de 2006, a les 16.30 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut

El president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, Il·lm. Sr. Joan Vilà-Valentí, té l’honor de convidar-vos a la sessió de recepció del membre numerari de la Secció Il·lm. Sr. Gabriel Amengual i Coll.
El discurs de recepció versarà sobre Salvar l’experiència en el moment de la seva desaparició. L’experiència en el pensament de Walter Benjamin.
Li respondrà l’Il·lm. Sr. Pere Lluís Font, Barcelona, octubre  membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

XI Col·loquis de Vic

11. L’Economia. Vic (Osona), 5 i 6 d’octubre de 2006

1.- L’economia i la filosofia
2.- L’economia, la ciència i l’art
3.- L’àmbit professional i l’economia

Calendari

-Dijous, 5 d’octubre de 2006

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 10. La Identitat (actes dels Col·loquis de Vic del 2005)

Primer àmbit: “Economia i filosofia”. 
Ponència del Dr. Dídac Ramírez: “Economia i filosofia”

Intervencions de:

 • Antoni Bosch Veciana (URL): “L’oikonomia en la Grècia clàssica i el llibre dels Econòmics atribuït a Aristòtil”
 • Ignasi Roviró (URL): “L’art intangible. L’economia segons Xenofont”
 • Conrad Vilanou (UB): “Els anys d’aprenentatge de John Stuart Mill”
 • Albert Llorca (SCF): “L’economia del “mal savatge” o l’hermenèutica de la complexitat”
 • Manuel Satué (SCF): “Ciutat i economia”
 • Maria Teresa Sonrosal: “L’oblit de la memòria a l’economia”
 • Josep M. Porta Fabregat: “Al voltant de “tenir””
 • Joan González: “Per a una fenomenologia del diner”

-Divendres, 6 d’octubre del 2006

10 h.  Segon àmbit, “Economia, ciències i art”

Intervencions de:

 • Jordi Carcasó (URL): “Francesc Mirabent: l’economia de sentiment”
 • Carme Merchán: “Economia i psicologia o de diners i relacions humanes”
 • Joan-Josep Vallbé (UAB): “Herbert A. Simon: un projecte sòlid per a les ciències socials”
 • Andreu Grau (UB): “Els intangibles”
 • David Ceballos: “Temps i economia”
 • Joaquim Perramon (UB): “Coneixement asimètric, positiu i negatiu, en condicions d’incertesa”
 • Àngel Zaragoza (UB): “La gran muralla. Tesis sobre el capitalisme globalitzat a Xina”

12 h.  Lliçó: “L’economia avui”. Dr. Josep M. Ureta

16,30h. Tercer àmbit, “Economia i ciutadania”. Taula rodona moderada pel Sr. Ramon Fabre i Vernedas, economista, conseller delegat d’Educació i vicepresident tercer del Consell Comarcal d’Osona.

Ponents:

 • Albert Ledesma, metge de l’ABSS Sud
 • Josep Delgado, gerent de la Cooperativa Calandra
 • Dr. FG. Jaen Coll, economista

18,30h. Acte de cloenda

Grup Ad Hoc

Associació per a l’ensenyament de la filosofia a secundària
Directora:  Àngels Baldó
Secretari: Ramon Moix