SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

V Congrés Català de Filosofia

 • No hi ha novetats

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

2000: La política

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

La política
Edició en homenatge al Dr. Bartomeu Forteza i Pujol
Edició a cura de Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany
(Col·loquis de Vic, V)
Editat per la Universitat de Barcelona
2001. 139 p. ISBN: 84-95091-43-7 Codi: 2348 9,00 €

IV Col·loquis de Vic

La Història. Vic (Osona), 7 i 8 d’octubre de 1999

 

1.- El sentit de la història
2.- L’ofici de l’historiador
3.- Història i història de les mentalitats

Calendari

-Dijous, 7 d’octubre de 1999

11,30h. Acte d’obertura a càrrec del Sr. Jacint Codina, Alcalde de Vic. Presentació del llibre Col·loquis de Vic. 3. La Cultura (actes dels Col·loquis de Vic del 1998, pel Sr. Jordi Sales)

12h.  Lliçó d’obertura a càrrec del Pare Miquel Batllori: “La cultura de la història i la història de la cultura”

Col·loqui

16h.  Primer àmbit: “El sentit de la història”
Ponències del Sr. Jordi Galí i del Dr. Jordi Sales (UB)

Col·loqui i comunicacions:

 • Dr. Maties Ramissa (UV): “Els sentits de la història”
 • Dr. Carles Llinàs (URL): “Història apocalíptica i teocràcia”
 • Dr. Jaume Mensa (UOC): “El concepte d’història en Arnau de Vilanova”
 • Sra. Paloma Llorente (UB): “El comentari a l’apocalipsi de P.I. Olivi: anàlisi històrica i projecte social ”
 • Dr. Agustí Boadas (URL): “El concepte d’història del s. XII-XV”
 • Dr. Ignasi Boada (IRC): “El sentit de la història en Hegel”
 • Sr. Albert Marzà: “El sentit de la història en Alfons Comín”
 • Dra. Carmen Merchán (UCF): “A propòsit d’una relectura d’alguns fragments de Temps et récit de Paul Ricoeur
 • Sr. Joan González (SCF)

-Divendres, 8 d’octubre de 1999

9,30h.  Segon àmbit, “L’ofici de l’historiador”

 • Ponència del Dr. Jordi Figuerola Garreta (UAB)
 • Contraponència del  Dr. Salvi Turró Tomàs (UB)

Comunicacions:

President: Sr. Josep Salom (CCO).
Secretari: Dr. Ignasi Roviró (URL)

 • Sr. Albert Espona: “Més enllà d’una definició de la història”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “Els orígens grecs de la investigació històrica”
 • Dr. Josep Casanovas: “Nous historiadors amb noves feines”
 • Sr. Francesc Morfulleda Caralt: “Els Macedonis que foren tanmateix grecs…”. La figura de Konstandinos Paparrigópoulos”
 • Sr. Ramon Rial (UV): “Un programa d’història general impartit a Vic a mitjans del XIX”
 • Dr. Carles Riera: “Metges de Moià: un aspecte d’història local”
 • Dr. Santi Ponce (UV): “La sol·litud de l’historiador. Reflexions sobre el mètode de treball a la història agrària”
 • Dr. Andreu Grau Arau (KAL, UB): “Andrés Bello (1781-1865): historiador i historiòleg”
 • Dr. Josep Monserrat: “El final de la història crònica d’una mort anunciada”

15,30h. Tercer àmbit, “Història i història de les mentalitats”

 • Ponència del Dr. Josep Maria Salrach (UB)
 • Contraponència del Dr. Francesc Fortuny (UB)

Col·loqui i Comunicacions:

 • Dr. Joan Bada (UB): “La religió, element de la història de les mentalitats”.
 • Sr. Jordi Vilamala (AEV): “La religiositat en la societat de l’antic règim: la parròquia de Sant Julià de Vilatorta (segles XVII-XVIII)”
 • Sr. Xavier Roviró (GRFO): “Els ex-vots i la pèrdua d’identitat”
 • Dr. Ronald Puppo (UV): “Franklin: la insuportable particularitat de l’universalisme”
 • Sr. Israel Forteza (UB): “La Casta a Cien años de Soledad”
 • Dr. Ignasi Roviró (URL): “Estètica i retòrica: l’acte d’acceptació de la mort”

18h.  Lliçó de cloenda a càrrec del Dr. Joaquim Nadal: “Història i política”

19,30h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona

III Col·loquis de Vic

3. La Cultura. Vic (Osona), 8 i 9 d’octubre de 1998

 

1.- La cultura i el mite
2.- La cultura i la cultura popular
3.- La cultura i les institucions

Calendari

-Dijous, 8 d’octubre de 1998:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 2. La Llei
16h. Primer àmbit: “Mite i cultura”

 • Ponència: “Mite i cultura”, Sr. Lluís Duch
 • Contraponència: “El mite del foc o del progrés”, Sr. S. Serrallonga

Intervencions:

 • Antoni Bosch Veciana: “Diàlegs socràtics i narracions mítiques”
 • Josep Monserrat: “L’ensenyament del mite de “El Polític” de Plató”
 • Joan González: “El mite platònic”
 • Agustí Boadas: “El mite de la Universitat Medieval”
 • Manfred Díaz: “Antropologia i mite a Lévi-Strauss”
 • Daniel Carmona: “La cultura no humana”

-Divendres, 9 d’octubre de 1998

9,30h. Segon àmbit, “Cultura i cultura popular”

 • Ponència del Sr. Josep M. Pujol
 • Contraponència del Sr. Jaume Aiats

Intervencions:

 • Sr. Joan Vidal i Gaiolà: “La Generalitat i la cultura popular”
 • Sr. Miquel Macià: “Mites i internet”
 • Sr. Francesc Morfulleda: “La caiguda de Constantinoble en la tradició popular grega”
 • Sr. Amadeu Llopart: “Educació i cultura”
 • Sr. Xevi Roviró: “Cultura popular, refugi de la pròpia ideologia”
 • Sr. Joan López: “La pertinença activa: el fet casteller”
 • Sr. Ignasi Roviró: “El naixement modern de la cultura popular”

15,30h. Quart àmbit, “Institucions i cultura”

 • Ponència del Sr. Enric Pujol
 • Contraponència del Sr. Jordi Galí

Intervencions:

 • Sr. Adolf Tobenya: “El Barça neutre”
 • Sr. Modest Reixach: “La cultura i les fundacions privades”
 • Sr. Pere Saborit: “Cultura de dretes, cultures d’esquerres”
 • Sr. Santi Ponce: “L’orientació dels centres d’estudi”
 • Sr. Josep Riba: “Sinèrgies culturals en un món canviant”

Lliçó de cloenda a càrrec del Sr. Jordi Sales, “Cultura i història”

II Col·loquis de Vic

2. La Llei. Vic (Osona), 9 i 10 d’octubre de 1997

 

1.- Nocions de Llei
2.- Aspectes racionals i socials de les legislacions
3.- La Llei, entre la raó i les cultures

Calendari

-Dijous, 9 d’octubre de 1997:

10h. Recepció i lliurament de la documentació

11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 1. La Ciutat

11,30h. “Llei i Legalitat”, ponència del Dr. Ramon Valls Plana

15,30h. Primer àmbit: “Nocions de llei”
“Llei pràctica i esquematització (de Kant a Fichte) ”, ponència del Dr. Salvi Turró

16-19h. Lectura de comunicacions:

 • Sr. Francesc Fortuny: “La llei de llibertat perfecta”
 • Sr. Agustí Boades: “La llei i Sant Francesc”
 • Sr. Andreu Grau: “Llei, obediència i llibertat (s. XIII-XVI)”
 • Sr. Bartomeu Forteza: “Llei, raó i llenguatge en Hobbes”
 • Sr. Ignasi Roviró: “Les regles de l’art en l’Estètica de Hegel”

-Divendres,10 d’octubre de 1997:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Aspectes racionals i socials de les legislacions”

 • Sr. Pere Gordi: “Llei i territori”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “L’aplicació de les mesures alternatives al nou codi penal”
 • Sr. Miquel Macià: “La llei davant internet”
 • Sr. Joan López: “Llei i Serveis Socials”
 • Sr. Ramon Rial: “La LOGSE”
 • Sr. Joan Monràs: “La formalització de les normes”
 • Sra. Bruguers Jardí i Rolf Gaser: “La traducció de la llei”

12-13,30h. “Llei i Regla ”, ponència del Dr. Dídac Ramírez

16-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “La llei: entre la raó i les cultures”

 • President: Dr. Salvi Turró (Universitat de Barcelona)
 • Secretari: Dr. Andreu Grau (Societat Catalana de Filosofia)
 • Sr. Antoni Bosch Veciana “Llei i desobediència a l’Antígona de Sófocles”
 • Sra. Beatriz Bossi: “Los griegos y la ley”
 • Sr. Xavier Ibáñez: “L’entremig i la llei”
 • Sr. Lluís Salvador: “Llei i situació real. Exposició crítica a l’antiil·lustració en les formes de la modernitat”
 • Sr. Manfred Díez: “Les capacitats de l’ànima i la història política en Rousseau i Kant”
 • Sr. Sergi Mas: “Filosofia i llei”

18-19h. “Llei i cultura ”, a càrrec del Dr. Jordi Sales

19h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall