SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

Grup d’Estudis Sartreans

Director: Ignasi Roviró

El grup d’Estudis Sartreans acostuma a triar una obra, seleccionar-ne les parts més significatives, i les treballa individualment. En la sessió de treball s’enceta el debat a l’entorn d’una exposició detallada i es relaciona amb les parts ja comentades.

Filosofia Antiga 2006-2007

Director: Antoni Bosch-Veciana
Secretària: Adriana Suriol Sanz

En el curs 2006-2007 els treballs de la secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia, com és habitual, s’orientaran més que res a cultivar l’estudi del Corpus Platonicum. Aquest treball es durà a terme, com en els darrers cursos, en estret contacte amb els estudiosos de Plató d’arreu del món, especialment amb aquells que en els darrers anys s’hi ha encetat un treball conjunt.

En aquest curs se seguirà en l’esforç de publicació del llibre que porta per títol provisionalment Philosophy and Dialogue. Vol. I. Studies on Plato’s Dialogues, i del qual n’ha estat encomanada la seva edició als Drs. Antoni Bosch-Veciana i Josep Monserrat-Molas. Aquest llibre es prepara en el Seminari d’Estudi Platònic de la nostra secció amb estreta col·laboració amb el Grup de Recerca Emergent Hermenèutica i Platonisme de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració internacional d’experts platonistes, reconeguts professors de Canadà, d’Estats Units, de París, de Milà, de Peruggia i de Madrid, tots ells membres de la International Plato Society amb la qual la nostra secció col·labora per mitjà de la participació d’alguns dels seus membres en els treballs que duu a terme.

La col·laboració de la nostra secció de Filosofia Antiga amb altres institucions del país i amb altres reconeguts estudiosos de l’estranger seguirà essent un dels objectius més importants de la nostra secció.

També en aquest curs es prepararan les col·laboracions dels membres de la nostra secció que participaran en el proper Simposi Internacional de la International Plato Society que tindrà lloc a Dublin, en el Trinity College, durant els dies 22-28 de juliol de 2007. El diàleg platònic que serà tema d’estudi en aquest Simposi és el Fileb. La preparació per a aquest Simposi Internacional demana d’un temps necessari de treball de la secció de Filosofia Antiga per al present curs 2006-2007.