SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

III Jornada Científica

«Filosofia Catalana: Qüestions d’arxiu, qüestions de mètode»

Data: 20 de novembre de 2006
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona)
Organitza: Societat Catalana de Filosofia (IEC), la Xarxa Temàtica Història Intel·lectual de la Filosofia Catalana (UB), amb la col·laboració de l’Institut de Dret i Tecnologia (UAB)

Programa

Continue reading