SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

III Col·loquis de Vic

3. La Cultura. Vic (Osona), 8 i 9 d’octubre de 1998

 

1.- La cultura i el mite
2.- La cultura i la cultura popular
3.- La cultura i les institucions

Calendari

-Dijous, 8 d’octubre de 1998:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 2. La Llei
16h. Primer àmbit: “Mite i cultura”

 • Ponència: “Mite i cultura”, Sr. Lluís Duch
 • Contraponència: “El mite del foc o del progrés”, Sr. S. Serrallonga

Intervencions:

 • Antoni Bosch Veciana: “Diàlegs socràtics i narracions mítiques”
 • Josep Monserrat: “L’ensenyament del mite de “El Polític” de Plató”
 • Joan González: “El mite platònic”
 • Agustí Boadas: “El mite de la Universitat Medieval”
 • Manfred Díaz: “Antropologia i mite a Lévi-Strauss”
 • Daniel Carmona: “La cultura no humana”

-Divendres, 9 d’octubre de 1998

9,30h. Segon àmbit, “Cultura i cultura popular”

 • Ponència del Sr. Josep M. Pujol
 • Contraponència del Sr. Jaume Aiats

Intervencions:

 • Sr. Joan Vidal i Gaiolà: “La Generalitat i la cultura popular”
 • Sr. Miquel Macià: “Mites i internet”
 • Sr. Francesc Morfulleda: “La caiguda de Constantinoble en la tradició popular grega”
 • Sr. Amadeu Llopart: “Educació i cultura”
 • Sr. Xevi Roviró: “Cultura popular, refugi de la pròpia ideologia”
 • Sr. Joan López: “La pertinença activa: el fet casteller”
 • Sr. Ignasi Roviró: “El naixement modern de la cultura popular”

15,30h. Quart àmbit, “Institucions i cultura”

 • Ponència del Sr. Enric Pujol
 • Contraponència del Sr. Jordi Galí

Intervencions:

 • Sr. Adolf Tobenya: “El Barça neutre”
 • Sr. Modest Reixach: “La cultura i les fundacions privades”
 • Sr. Pere Saborit: “Cultura de dretes, cultures d’esquerres”
 • Sr. Santi Ponce: “L’orientació dels centres d’estudi”
 • Sr. Josep Riba: “Sinèrgies culturals en un món canviant”

Lliçó de cloenda a càrrec del Sr. Jordi Sales, “Cultura i història”

II Col·loquis de Vic

2. La Llei. Vic (Osona), 9 i 10 d’octubre de 1997

 

1.- Nocions de Llei
2.- Aspectes racionals i socials de les legislacions
3.- La Llei, entre la raó i les cultures

Calendari

-Dijous, 9 d’octubre de 1997:

10h. Recepció i lliurament de la documentació

11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 1. La Ciutat

11,30h. “Llei i Legalitat”, ponència del Dr. Ramon Valls Plana

15,30h. Primer àmbit: “Nocions de llei”
“Llei pràctica i esquematització (de Kant a Fichte) ”, ponència del Dr. Salvi Turró

16-19h. Lectura de comunicacions:

 • Sr. Francesc Fortuny: “La llei de llibertat perfecta”
 • Sr. Agustí Boades: “La llei i Sant Francesc”
 • Sr. Andreu Grau: “Llei, obediència i llibertat (s. XIII-XVI)”
 • Sr. Bartomeu Forteza: “Llei, raó i llenguatge en Hobbes”
 • Sr. Ignasi Roviró: “Les regles de l’art en l’Estètica de Hegel”

-Divendres,10 d’octubre de 1997:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Aspectes racionals i socials de les legislacions”

 • Sr. Pere Gordi: “Llei i territori”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “L’aplicació de les mesures alternatives al nou codi penal”
 • Sr. Miquel Macià: “La llei davant internet”
 • Sr. Joan López: “Llei i Serveis Socials”
 • Sr. Ramon Rial: “La LOGSE”
 • Sr. Joan Monràs: “La formalització de les normes”
 • Sra. Bruguers Jardí i Rolf Gaser: “La traducció de la llei”

12-13,30h. “Llei i Regla ”, ponència del Dr. Dídac Ramírez

16-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “La llei: entre la raó i les cultures”

 • President: Dr. Salvi Turró (Universitat de Barcelona)
 • Secretari: Dr. Andreu Grau (Societat Catalana de Filosofia)
 • Sr. Antoni Bosch Veciana “Llei i desobediència a l’Antígona de Sófocles”
 • Sra. Beatriz Bossi: “Los griegos y la ley”
 • Sr. Xavier Ibáñez: “L’entremig i la llei”
 • Sr. Lluís Salvador: “Llei i situació real. Exposició crítica a l’antiil·lustració en les formes de la modernitat”
 • Sr. Manfred Díez: “Les capacitats de l’ànima i la història política en Rousseau i Kant”
 • Sr. Sergi Mas: “Filosofia i llei”

18-19h. “Llei i cultura ”, a càrrec del Dr. Jordi Sales

19h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall

I Col·loquis de Vic

1. La Ciutat. Vic (Osona), 26 i 27 de setembre de 1996

1.- L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana
2.- Ciutat i política: la ciutat actual com a fruit històric
3.- Els ciutadans

Calendari

-Dijous, 26 de setembre de 1996:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura
11,30h. “La ciutat: realitat de sinèrgies” a càrrec del Dr. Manuel Ribas Piera

15,30-19h. Lectura de comunicacions. Primer àmbit: “L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana”

 • Sr. Àlvar Maduell: “L’espai urbà com a lloc d’incomunicació humana”
 • Sr. Lluís M. Xirinacs: “Ja no hi ha ciutat o tot és ciutat”
 • Sra. Assumpta Vila: “Demografia i moviment de la població”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “Les nacions unides i les ciutats”
 • Sr. Jaume Aiats Abeià: “La música i la ciutat”
 • Sra. Elisabet Tejero, Sra. Carme Miralles i Sr. Rafael Encinas: “El reto de la ciudad actual: generar relaciones sociales de bienestar”
 • Sr. Manel Anglada: “Endinsaments i jardins penjats com a espais a la ciutat”

-Divendres, 27 de setembre de 1996:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Ciutat i política”

 • Sra. Sara Estrada, en representació del Seminari permanent de filosofia del l’ICE, UAB: “El ciutadà al món clàssic i a la il·lustració”
 • Sr. Josep Monserrat: “La ciutat: el lloc de la filosofia política?”
 • Sr. Gregori Luri: “La ciutat antiga”
 • Sr. Salvi Turró: “El marc constitutiu de la ciutat en Kant”
 • Sr. Andreu Grau: “Basilea S. XVI”

12h. Ponència: “Ciutat, Raó i Estat”, a càrrec del Dr. Jordi Sales Coderch
15,30-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “Els ciutadans”

 • Sra. Bruguers Jardí Anguera: “Les ciutadanies dels ciutadans”
 • Sra. M. Àngels Orriols: “Nacionalitat i estrangeria”
 • Sr. Lluís Salvador: “Els ciutadans i la policia municipal”
 • Sr. Agustí Boades i Esteve Sala: “Religió i ciutadans”
 • Sr. Miquel Macià: “La premsa i els ciutadans”
 • Sr. Joan López Carol: “Els “altres” ciutadans”
 • Sr. Ignasi Roviró Alemany: “Art i ciutadà”

18-19h. Ponència: “La ciutat i la llei”, a càrrec del Dr. Ramon Valls Plana

Col·loquis de Vic

El moment temàtic de la Societat Catalana de Filosofia consisteix en una trobada entre els professionals de les humanitats i altres especialistes universitaris per tal d’aprofundir en un tema comú. L’objectiu principal de la trobada és debatre les diverses aportacions (en forma de ponència o de comunicació).

Els Col·loquis de Vic tenen una periodicitat anual i són organitzats conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, el Patronat d’Estudis Osonencs i el Centre d’Estudis Carles Cardó.

Aquests han estat els temes tractats: