SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Reflexions entorn l'obra de Gabriel Marcel

El curs 2006/2007 fou destinat a la lectura i reflexió de les principals obres de Gabriel Marcel, per part, respectivament, dels membres del grup, en funció dels temes rellevants i representatius de la filosofia marceliana. Tota persona interessada en el tema, pot posar-se en contacte amb el coordinador del grup. Les sessions es realitzaran els dies següents: 26 d’octubre, 21 de desembre, 25 de gener, 1 de març i 12 d’abril.

Sessió de recepció del membre numerari «Gabriel Amengual i Coll»

Data: dilluns dia 23 d’octubre de 2006, a les 16.30 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut

El president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, Il·lm. Sr. Joan Vilà-Valentí, té l’honor de convidar-vos a la sessió de recepció del membre numerari de la Secció Il·lm. Sr. Gabriel Amengual i Coll.
El discurs de recepció versarà sobre Salvar l’experiència en el moment de la seva desaparició. L’experiència en el pensament de Walter Benjamin.
Li respondrà l’Il·lm. Sr. Pere Lluís Font, Barcelona, octubre  membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.