SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Cicle de conferències de la Secció de Filosofia Medieval del curs 2005-2006

«Epistemologia i mística a la Baixa Edat Mitjana»

Dijous, 2 de març de 2006 Montserrat Crespín Perales
«El déu impersonal del Mestre Eckhart segons Nishitani Keiji»

Dijous, 6 d’abril de 2006 Dr. Jesús González Vallés
«La influencia de la mística medieval en Nishida Kitaro»

Dijous, 4 de maig de 2006 Georgina Rabassó
«Hildegarda de Bingen: Harmonia i Revelació»

Dijous, 1 de juny de 2006 Dr. Francisco Tauste
«El coneixement intuitiu a Duns Escot»

Acte acadèmic d'investidura

Acte acadèmic d’investidura del doctor Giovanni Reale, filòsof i professor de la Facultat de Filosofia de la Università Vita-Salute San Raffaele de Milà, com a doctor Honoris Causa de la Universitat Ramon Llull.

Data: 24 de febrer de 2006 a les 12 h.
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (C. Diputació, 231. Barcelona).

Seminari «Els arguments dels clàssics I»

Seminari de Formació de Professorat «Els arguments dels clàssics I»

Data: de gener a maig de 2006
Horari: de les 18 a les 21 hores
Lloc: a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47; Barcelona)