SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

VI Col·loquis de Vic

6. El Dret. Vic (Osona), 4 i 5 d’octubre de 2001

 

1.- Els fonaments del Dret.
2.- La pràctica del Dret: aspectes sociològics
3.- La pràctica del Dret: aspectes professionals

Calendari

-Dijous, 4 d’octubre del 2001

16h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 5. La Política (actes dels Col·loquis de Vic del 2000)

Primer àmbit: “Fonaments del Dret”

16,30h. Ponència del professor Philippe Bénéton: “Sur les impasses du positivisme juridique”

Col·loqui i comunicacions:

Sr. Xavier Ibáñez (SCF)

 • Dr. Andreu Grau: «Sant Ramon de Penyafort i el dret»
 • Dr. Agustí Boadas: «Sobre les arrels renaixentistes del dret internacional»
 • Sra. Marta Nebot Querol: “Fonamenta Fichte el dret internacional?”
 • Sr. Manuel Satué: “El dret en el pensament lliberal anglès”
 • Sr. Albert Espona: “Dret i estats de dret en el context de la globalització”

-Divendres, 5 d’octubre del 2001

9,30h. Segon àmbit, “La pràctica del Dret: aspectes sociològics”
Ponència del professor Pompeu Casanoves (UPF): “Models: xarxes i pautes de conducta en el dret contemporani”

Col·loqui i comunicacions:

 • Dr. Jordi Sales (UB)
 • Dr. Josep Monserrat
 • Dr. Ignasi Roviró: “L’estètica del secret: l’enquesta 12/03/38”
 • Sr. Xavier Roviró: “El dret i la cultura popular”
 • Dra. Carme Merchan: “Maria i els seus recursos (o quan el dret està tort)”

13 h. Lliçó de la professora Encarna Roca: “El Dret com a signe d’identitat cultural”

16 h. Tercer àmbit, “La pràctica del Dret: aspectes professionals”
Ponència del professor Miquel Roca i Junyent

Col·loqui i comunicacions.

19 h. Lliçó de cloenda a càrrec del Sr. Ricard Torrents, Rector de la Universitat de Vic

V Col·loquis de Vic

5. La política. Vic (Osona), 5 i 6 d’octubre de 2000

 

1.- Els orígens de la política
2.- La formació de la tradició política
3.- La política com a exercici

Calendari

-Dijous, 5 d’octubre de 2000

12,30h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 4. La Història (actes dels Col·loquis de Vic del 1999)
13 h. Lliçó d’obertura a càrrec de l’Il·lustríssim professor Antoni Truyol i Serra

16 h. Primer àmbit: “L’origen de la política”
Ponència del professor Josep Monserrat (URL)

Col·loqui i comunicacions:

 • Sr. Xavier Ibáñez (SCF): “L’alternativa entre filosofia política i teologia política”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “La sunousiva socràtica i la vida política”
 • Dr. Jordi Sales (UB): «Més polític que les abelles»
 • Sr. Jordi Galí: «De la renaixença a la Generalitat. Exemple recent del pas d’una societat prepolítica a una societa política»
 • Dr. Carles Llinàs: “Qüestió de la formalitat del concepte del polític de Carl Schmitt”

19 h. Lliçó de l’Il·lm. Sr. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona: “Església i política”

-Divendres, 6 d’octubre de 2000

9,30h. Segon àmbit, “La formació de la tradició política”
Ponència del Prof. Bartomeu Forteza (URL)

 • Dr. Agustí Boadas (URL): “Utopistes, realistes i jusnaturalistes: una anàlisi filosòfica de la seva repercussió política”
 • Dr. Francesc Fortuny (UB): “Els universals i la política”
 • Dr. Noeli Rossato (SCF): “Joaquín de Fiore i la política”
 • Dr. Andreu Grau (SCF): “Moviments creatius de l’edat mitjana i del renaixement i la política”
 • Sr. Manuel Satué Silué: “Govern i jurisprudència en Adam Smith (1723-1790)”
 • Sr. Ramon Muns (SCF): “Tres conceptes bàsics en la filosofia política d’Albert Camus”
 • Sr. Manel Canals i Surís (SCF): “Assumpció personalista del sòcio-polític i nou ordre mundial”
 • Sr. Ferran Margarit Feliz: “La política com a exercici”

15,30h. Tercer àmbit, “La política com a exercici”

Ponència del Sr. Heribert Barrera

 • Just Palma (CIU): “Experiència política”
 • Joan Lagunes (Iniciativa-Verds):” La política possible: una reflexió”
 • Albert Espona: “Praxi política i legitimitat democràtica”
 • Lluïsa Carbonell (UB): “La credibilitat dels polítics”
 • Ronald Puppo (UV): “El futbol americà com a símbol de la política d’expansió dels EUA”
 • Dídac Ramírez (UB): “La política com a professió”
 • Ramon Senmartí: “La globalització de la política: avantatges i perills”
 • Conrad Vilanou (UB): “Política vol dir pedagogia”

19 h. “La ciutat de les persones”, cloenda a càrrec del Sr. Ramon Espadaler, Director General d’Administració Local

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

2000: La política

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

La política
Edició en homenatge al Dr. Bartomeu Forteza i Pujol
Edició a cura de Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany
(Col·loquis de Vic, V)
Editat per la Universitat de Barcelona
2001. 139 p. ISBN: 84-95091-43-7 Codi: 2348 9,00 €