SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer-març 2021

Edició XXVa: "El diàleg"

Setembre de 2021

V Col·loquis de Vic

5. La política. Vic (Osona), 5 i 6 d’octubre de 2000

 

1.- Els orígens de la política
2.- La formació de la tradició política
3.- La política com a exercici

Calendari

-Dijous, 5 d’octubre de 2000

12,30h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 4. La Història (actes dels Col·loquis de Vic del 1999)
13 h. Lliçó d’obertura a càrrec de l’Il·lustríssim professor Antoni Truyol i Serra

16 h. Primer àmbit: “L’origen de la política”
Ponència del professor Josep Monserrat (URL)

Col·loqui i comunicacions:

 • Sr. Xavier Ibáñez (SCF): “L’alternativa entre filosofia política i teologia política”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “La sunousiva socràtica i la vida política”
 • Dr. Jordi Sales (UB): «Més polític que les abelles»
 • Sr. Jordi Galí: «De la renaixença a la Generalitat. Exemple recent del pas d’una societat prepolítica a una societa política»
 • Dr. Carles Llinàs: “Qüestió de la formalitat del concepte del polític de Carl Schmitt”

19 h. Lliçó de l’Il·lm. Sr. Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona: “Església i política”

-Divendres, 6 d’octubre de 2000

9,30h. Segon àmbit, “La formació de la tradició política”
Ponència del Prof. Bartomeu Forteza (URL)

 • Dr. Agustí Boadas (URL): “Utopistes, realistes i jusnaturalistes: una anàlisi filosòfica de la seva repercussió política”
 • Dr. Francesc Fortuny (UB): “Els universals i la política”
 • Dr. Noeli Rossato (SCF): “Joaquín de Fiore i la política”
 • Dr. Andreu Grau (SCF): “Moviments creatius de l’edat mitjana i del renaixement i la política”
 • Sr. Manuel Satué Silué: “Govern i jurisprudència en Adam Smith (1723-1790)”
 • Sr. Ramon Muns (SCF): “Tres conceptes bàsics en la filosofia política d’Albert Camus”
 • Sr. Manel Canals i Surís (SCF): “Assumpció personalista del sòcio-polític i nou ordre mundial”
 • Sr. Ferran Margarit Feliz: “La política com a exercici”

15,30h. Tercer àmbit, “La política com a exercici”

Ponència del Sr. Heribert Barrera

 • Just Palma (CIU): “Experiència política”
 • Joan Lagunes (Iniciativa-Verds):” La política possible: una reflexió”
 • Albert Espona: “Praxi política i legitimitat democràtica”
 • Lluïsa Carbonell (UB): “La credibilitat dels polítics”
 • Ronald Puppo (UV): “El futbol americà com a símbol de la política d’expansió dels EUA”
 • Dídac Ramírez (UB): “La política com a professió”
 • Ramon Senmartí: “La globalització de la política: avantatges i perills”
 • Conrad Vilanou (UB): “Política vol dir pedagogia”

19 h. “La ciutat de les persones”, cloenda a càrrec del Sr. Ramon Espadaler, Director General d’Administració Local

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

2000: La política

Publicació de les Actes del Col·loquis de Vic, V

La política
Edició en homenatge al Dr. Bartomeu Forteza i Pujol
Edició a cura de Josep Monserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany
(Col·loquis de Vic, V)
Editat per la Universitat de Barcelona
2001. 139 p. ISBN: 84-95091-43-7 Codi: 2348 9,00 €

IV Col·loquis de Vic

La Història. Vic (Osona), 7 i 8 d’octubre de 1999

 

1.- El sentit de la història
2.- L’ofici de l’historiador
3.- Història i història de les mentalitats

Calendari

-Dijous, 7 d’octubre de 1999

11,30h. Acte d’obertura a càrrec del Sr. Jacint Codina, Alcalde de Vic. Presentació del llibre Col·loquis de Vic. 3. La Cultura (actes dels Col·loquis de Vic del 1998, pel Sr. Jordi Sales)

12h.  Lliçó d’obertura a càrrec del Pare Miquel Batllori: “La cultura de la història i la història de la cultura”

Col·loqui

16h.  Primer àmbit: “El sentit de la història”
Ponències del Sr. Jordi Galí i del Dr. Jordi Sales (UB)

Col·loqui i comunicacions:

 • Dr. Maties Ramissa (UV): “Els sentits de la història”
 • Dr. Carles Llinàs (URL): “Història apocalíptica i teocràcia”
 • Dr. Jaume Mensa (UOC): “El concepte d’història en Arnau de Vilanova”
 • Sra. Paloma Llorente (UB): “El comentari a l’apocalipsi de P.I. Olivi: anàlisi històrica i projecte social ”
 • Dr. Agustí Boadas (URL): “El concepte d’història del s. XII-XV”
 • Dr. Ignasi Boada (IRC): “El sentit de la història en Hegel”
 • Sr. Albert Marzà: “El sentit de la història en Alfons Comín”
 • Dra. Carmen Merchán (UCF): “A propòsit d’una relectura d’alguns fragments de Temps et récit de Paul Ricoeur
 • Sr. Joan González (SCF)

-Divendres, 8 d’octubre de 1999

9,30h.  Segon àmbit, “L’ofici de l’historiador”

 • Ponència del Dr. Jordi Figuerola Garreta (UAB)
 • Contraponència del  Dr. Salvi Turró Tomàs (UB)

Comunicacions:

President: Sr. Josep Salom (CCO).
Secretari: Dr. Ignasi Roviró (URL)

 • Sr. Albert Espona: “Més enllà d’una definició de la història”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “Els orígens grecs de la investigació històrica”
 • Dr. Josep Casanovas: “Nous historiadors amb noves feines”
 • Sr. Francesc Morfulleda Caralt: “Els Macedonis que foren tanmateix grecs…”. La figura de Konstandinos Paparrigópoulos”
 • Sr. Ramon Rial (UV): “Un programa d’història general impartit a Vic a mitjans del XIX”
 • Dr. Carles Riera: “Metges de Moià: un aspecte d’història local”
 • Dr. Santi Ponce (UV): “La sol·litud de l’historiador. Reflexions sobre el mètode de treball a la història agrària”
 • Dr. Andreu Grau Arau (KAL, UB): “Andrés Bello (1781-1865): historiador i historiòleg”
 • Dr. Josep Monserrat: “El final de la història crònica d’una mort anunciada”

15,30h. Tercer àmbit, “Història i història de les mentalitats”

 • Ponència del Dr. Josep Maria Salrach (UB)
 • Contraponència del Dr. Francesc Fortuny (UB)

Col·loqui i Comunicacions:

 • Dr. Joan Bada (UB): “La religió, element de la història de les mentalitats”.
 • Sr. Jordi Vilamala (AEV): “La religiositat en la societat de l’antic règim: la parròquia de Sant Julià de Vilatorta (segles XVII-XVIII)”
 • Sr. Xavier Roviró (GRFO): “Els ex-vots i la pèrdua d’identitat”
 • Dr. Ronald Puppo (UV): “Franklin: la insuportable particularitat de l’universalisme”
 • Sr. Israel Forteza (UB): “La Casta a Cien años de Soledad”
 • Dr. Ignasi Roviró (URL): “Estètica i retòrica: l’acte d’acceptació de la mort”

18h.  Lliçó de cloenda a càrrec del Dr. Joaquim Nadal: “Història i política”

19,30h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona

III Col·loquis de Vic

3. La Cultura. Vic (Osona), 8 i 9 d’octubre de 1998

 

1.- La cultura i el mite
2.- La cultura i la cultura popular
3.- La cultura i les institucions

Calendari

-Dijous, 8 d’octubre de 1998:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 2. La Llei
16h. Primer àmbit: “Mite i cultura”

 • Ponència: “Mite i cultura”, Sr. Lluís Duch
 • Contraponència: “El mite del foc o del progrés”, Sr. S. Serrallonga

Intervencions:

 • Antoni Bosch Veciana: “Diàlegs socràtics i narracions mítiques”
 • Josep Monserrat: “L’ensenyament del mite de “El Polític” de Plató”
 • Joan González: “El mite platònic”
 • Agustí Boadas: “El mite de la Universitat Medieval”
 • Manfred Díaz: “Antropologia i mite a Lévi-Strauss”
 • Daniel Carmona: “La cultura no humana”

-Divendres, 9 d’octubre de 1998

9,30h. Segon àmbit, “Cultura i cultura popular”

 • Ponència del Sr. Josep M. Pujol
 • Contraponència del Sr. Jaume Aiats

Intervencions:

 • Sr. Joan Vidal i Gaiolà: “La Generalitat i la cultura popular”
 • Sr. Miquel Macià: “Mites i internet”
 • Sr. Francesc Morfulleda: “La caiguda de Constantinoble en la tradició popular grega”
 • Sr. Amadeu Llopart: “Educació i cultura”
 • Sr. Xevi Roviró: “Cultura popular, refugi de la pròpia ideologia”
 • Sr. Joan López: “La pertinença activa: el fet casteller”
 • Sr. Ignasi Roviró: “El naixement modern de la cultura popular”

15,30h. Quart àmbit, “Institucions i cultura”

 • Ponència del Sr. Enric Pujol
 • Contraponència del Sr. Jordi Galí

Intervencions:

 • Sr. Adolf Tobenya: “El Barça neutre”
 • Sr. Modest Reixach: “La cultura i les fundacions privades”
 • Sr. Pere Saborit: “Cultura de dretes, cultures d’esquerres”
 • Sr. Santi Ponce: “L’orientació dels centres d’estudi”
 • Sr. Josep Riba: “Sinèrgies culturals en un món canviant”

Lliçó de cloenda a càrrec del Sr. Jordi Sales, “Cultura i història”