SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

II Col·loquis de Vic

2. La Llei. Vic (Osona), 9 i 10 d’octubre de 1997

 

1.- Nocions de Llei
2.- Aspectes racionals i socials de les legislacions
3.- La Llei, entre la raó i les cultures

Calendari

-Dijous, 9 d’octubre de 1997:

10h. Recepció i lliurament de la documentació

11h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col•loquis de Vic. 1. La Ciutat

11,30h. “Llei i Legalitat”, ponència del Dr. Ramon Valls Plana

15,30h. Primer àmbit: “Nocions de llei”
“Llei pràctica i esquematització (de Kant a Fichte) ”, ponència del Dr. Salvi Turró

16-19h. Lectura de comunicacions:

 • Sr. Francesc Fortuny: “La llei de llibertat perfecta”
 • Sr. Agustí Boades: “La llei i Sant Francesc”
 • Sr. Andreu Grau: “Llei, obediència i llibertat (s. XIII-XVI)”
 • Sr. Bartomeu Forteza: “Llei, raó i llenguatge en Hobbes”
 • Sr. Ignasi Roviró: “Les regles de l’art en l’Estètica de Hegel”

-Divendres,10 d’octubre de 1997:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Aspectes racionals i socials de les legislacions”

 • Sr. Pere Gordi: “Llei i territori”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “L’aplicació de les mesures alternatives al nou codi penal”
 • Sr. Miquel Macià: “La llei davant internet”
 • Sr. Joan López: “Llei i Serveis Socials”
 • Sr. Ramon Rial: “La LOGSE”
 • Sr. Joan Monràs: “La formalització de les normes”
 • Sra. Bruguers Jardí i Rolf Gaser: “La traducció de la llei”

12-13,30h. “Llei i Regla ”, ponència del Dr. Dídac Ramírez

16-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “La llei: entre la raó i les cultures”

 • President: Dr. Salvi Turró (Universitat de Barcelona)
 • Secretari: Dr. Andreu Grau (Societat Catalana de Filosofia)
 • Sr. Antoni Bosch Veciana “Llei i desobediència a l’Antígona de Sófocles”
 • Sra. Beatriz Bossi: “Los griegos y la ley”
 • Sr. Xavier Ibáñez: “L’entremig i la llei”
 • Sr. Lluís Salvador: “Llei i situació real. Exposició crítica a l’antiil·lustració en les formes de la modernitat”
 • Sr. Manfred Díez: “Les capacitats de l’ànima i la història política en Rousseau i Kant”
 • Sr. Sergi Mas: “Filosofia i llei”

18-19h. “Llei i cultura ”, a càrrec del Dr. Jordi Sales

19h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall

I Col·loquis de Vic

1. La Ciutat. Vic (Osona), 26 i 27 de setembre de 1996

1.- L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana
2.- Ciutat i política: la ciutat actual com a fruit històric
3.- Els ciutadans

Calendari

-Dijous, 26 de setembre de 1996:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura
11,30h. “La ciutat: realitat de sinèrgies” a càrrec del Dr. Manuel Ribas Piera

15,30-19h. Lectura de comunicacions. Primer àmbit: “L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana”

 • Sr. Àlvar Maduell: “L’espai urbà com a lloc d’incomunicació humana”
 • Sr. Lluís M. Xirinacs: “Ja no hi ha ciutat o tot és ciutat”
 • Sra. Assumpta Vila: “Demografia i moviment de la població”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “Les nacions unides i les ciutats”
 • Sr. Jaume Aiats Abeià: “La música i la ciutat”
 • Sra. Elisabet Tejero, Sra. Carme Miralles i Sr. Rafael Encinas: “El reto de la ciudad actual: generar relaciones sociales de bienestar”
 • Sr. Manel Anglada: “Endinsaments i jardins penjats com a espais a la ciutat”

-Divendres, 27 de setembre de 1996:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Ciutat i política”

 • Sra. Sara Estrada, en representació del Seminari permanent de filosofia del l’ICE, UAB: “El ciutadà al món clàssic i a la il·lustració”
 • Sr. Josep Monserrat: “La ciutat: el lloc de la filosofia política?”
 • Sr. Gregori Luri: “La ciutat antiga”
 • Sr. Salvi Turró: “El marc constitutiu de la ciutat en Kant”
 • Sr. Andreu Grau: “Basilea S. XVI”

12h. Ponència: “Ciutat, Raó i Estat”, a càrrec del Dr. Jordi Sales Coderch
15,30-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “Els ciutadans”

 • Sra. Bruguers Jardí Anguera: “Les ciutadanies dels ciutadans”
 • Sra. M. Àngels Orriols: “Nacionalitat i estrangeria”
 • Sr. Lluís Salvador: “Els ciutadans i la policia municipal”
 • Sr. Agustí Boades i Esteve Sala: “Religió i ciutadans”
 • Sr. Miquel Macià: “La premsa i els ciutadans”
 • Sr. Joan López Carol: “Els “altres” ciutadans”
 • Sr. Ignasi Roviró Alemany: “Art i ciutadà”

18-19h. Ponència: “La ciutat i la llei”, a càrrec del Dr. Ramon Valls Plana

Col·loquis de Vic

El moment temàtic de la Societat Catalana de Filosofia consisteix en una trobada entre els professionals de les humanitats i altres especialistes universitaris per tal d’aprofundir en un tema comú. L’objectiu principal de la trobada és debatre les diverses aportacions (en forma de ponència o de comunicació).

Els Col·loquis de Vic tenen una periodicitat anual i són organitzats conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, el Patronat d’Estudis Osonencs i el Centre d’Estudis Carles Cardó.

Aquests han estat els temes tractats: