VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic · La Pobresa

Octubre de 2023

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març de 2021

Journal of Catalan Intellectual History

The JOCIH is a biannual journal and is edited by several universities of the Catalan speaking area (Autonomous University of Barcelona, University of Barcelona, University of Valencia, University of the Balearic Islands) and three Academic Societies (Societat Catalana de Filosofia, Societat de Filosofia del País Valencià, Associació Filosòfica de les Illes Balears), with the support of three Institutes (Institut d’Estudis Catalans, Institut de Dret i Tecnologia de la UAB, Institut Ramon Llull)

Consulteu-la a l’Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC