XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 18/01/2023

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

XXXVIII Universitat Catalana d’Estiu 2006

Del 16 al 25 d’agost del 2006 va tenir lloc la XXXVIII Universitat Catalana d’Estiu a Prada.

La Societat Catalana de Física va col·laborar en l’Àrea de Tecnologia amb algunes presentacions.