Activitats en curs
 • 03.10.2023 | 17:30 - 19:00 h |
  Assemblea General Ordinària de socis de la Societat Catalana de Física
  » Més informació «
 • 03.10.2023 | 19:15 - 20:30 h |
  Conferència inaugural del curs 2023-2024 de la Societat Catalana de Física
  » Més informació «
 • 06.11. - 08.11.2023 |
  XXXVIII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
  » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 18/01/2023

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

Diccionari de física

VI Concurs Fotogràfic

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Assemblea general de socis

La Junta de Govern de la Societat, a la seva reunió ordinària el dia 6 de juliol va acordar convocar una reunió de l’Assemblea General de Socis el dimecres 13 d’octubre de 2010 a la sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme núm. 47, a les sis de la tarda (18 h), amb l’ordre del dia següent:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (21/10/2009).
2.- Informe del President.
3.- Memòria del curs 2009-2010.
4.- Informe econòmic i revisió de quotes.
5.- Programa d’activitats per al curs 2010-2011.
6.- Reforma dels estatuts de la SCF i acord amb l’ASFIB (Associació de Físics de les Illes Balears).
7.- Renovació dels càrrecs directius.
8.- Torn obert d’intervencions.

En relació amb el punt 7 de l’ordre del dia, cal dir que una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures per a cobrir els càrrecs directius que s’han de renovar, s’ha estructurat una única candidatura formada per:

Vicepresidenta : Núria Ferrer Anglada (Departament Física Aplicada, UPC)
Tresorer : Joan Garin Casanovas (Catedràtic de Física i Química d’Ensenyament Secundari)
Vocals : Emili Elizalde Rius (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya)
Salvador Estradé Sobrepere (IES Montserrat, Barcelona)
M. Àngels Garcia Bach (Departament Física Fonamentals, UB)
Xavier Granados Garcia (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
Oriol Guasch Fortuny (Departament Tecnologies Media, La Salle URL)
Xavier Jaen Herbera (Departament Física i Enginyeria Nuclear, UPC)
Ignasi Juvells Prades (Departament Física Aplicada i Òptica, UB)
Xavier Magrans Fontrodona (Enginyeria per al control del Soroll (ICR)
Santiago Vallmitjana Rico (Departament Física Aplicada i Òptica, UB)

Vot per correu

Si no pots assistir a l’assemblea i volguessis donar el teu vot a aquesta candidatura pots trametre, de manera que arribi abans del dia de la votació, la papereta de vot a la Societat Catalana de Física, carrer del Carme 47, 08001 Barcelona, posant el teu nom com a remitent. Encara que la candidatura sigui única, si és que li dones suport, voldria encoratjar-te a donar-li el teu vot.

En finalitzar l’assemblea, a les set de la tarda (19 h), a la mateixa sala, hi haurà la conferència inaugural del curs.