XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Inscripció a l’Olimpíada 2012

Benvolgut participant,

Per tal de poder participar en l’Olimpíada de Física cal disposar d’unes dades que s’han d’omplir des d’aquestes pàgines. Per fer la inscripció, en primer lloc s’us demana la vostre adreça de correu, que utilitzarem per posar-nos en contacte amb vosaltres, si cal. Si més endavant necessiteu recuperar les vostres dades, el sistema us generarà una contrasenya que us serà enviada a l’adreça de correu que us identifica.

Es demanen dos tipus de dades; unes serveixen per conèixer el centre d’estudis i el professor de física del participant. Les altres són personals i han de permetre conèixer-lo i posar-se en contacte amb ell i/o amb la seva família.

Hi ha dades que són obligatòries, les assenyales amb *, i d’altres que només són còmodes per la gestió; encara que algunes d’aquestes esdevenen obligatòries per la participació en la fase espanyola.

Abans de seguir us demanen que tingueu a mà les següents dades:

• Nom i telèfon del centre d’estudis
• Adreça del centre d’estudis
• Universitat d’adscripció del centre per la selectivitat
• Nom del vostre professor de física
• La vostre adreça de correu electrònic, que és fa servir com identificador
• El vostre nom i cognoms
• El vostre número de mòbil
• NIF (o NIE pel cas d’estrangers)
• Adreça de la vivenda familiar
• Telèfon familiar de contacte

En primer lloc ens heu de fer saber el vostre centre i tutor. Si altres estudiants del centre han participat en l’Olimpíada en els darrers anys, és possible que les dades del centre i professor ja ens siguin conegudes, només haureu de confirmar-les. En cas contrari haureu d’introduir-les.

Les dades del centre d’estudis es poden aconseguir d’aquesta pàgina :

www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
de la Conselleria d’Educació. El procés d’inscripció intenta validar les dades per evitar errors; en cas de que trobi incoherències i pugui resoldre-les, us proposarà un altre valor que haureu de validar. Si no pot resoldre-les, us demanarà que torneu a introduir-la. Al acabar, sempre podreu guardar les dades tal com voleu.

Si tot va bé, el procés d’inscripció s’acaba generant una pàgina web que també haureu d’imprimir i portar signada el dia de la prova. També rebreu la confirmació per correu electrònic.

Si es detecta un problema greu, la mateixa aplicació s’encarrega d’avisar-nos per tal de resoldre el problema. Intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres un cop resolt o bé proveu d’entrar de nou passats uns dies.

Per facilitar la participació, quan faltin pocs dies per la prova i sigui difícil poder resoldre incidències, l’aplicació us proposarà omplir un full, que haureu de baixar-vos, imprimir, omplir, signar i lliurar als membres de l’organització el dia 10 de febrer abans de començar les proves.

En cas de que us trobeu amb problemes, podeu adreçar-vos al webmaster: olimpiada.fisica.catalunya.gestio@gmail.com explicant el problema.

Us esperem el divendres, dia 10 de febrer de 2012 a les 3:00 de la tarda.
Cordialment,

La Comissió organitzadora

Envia missatge