XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Assemblea General de Socis

Acte Assemblea General de Socis
Data Dimecres 10 d’octubre de 2012
Hora 18.00 hores
Lloc Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

Benvolgut soci:

Tal com et comunicàvem en una carta anterior, la Junta de Govern de la Societat, a la seva reunió ordinària el dia 12 de juliol va acordar convocar una reunió de l’Assemblea General de Socis el dimecres 10 d’octubre a la sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme núm. 47, a les sis de la tarda, amb l’ordre del dia següent:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President.
3.- Memòria dels últims cursos.
4.- Informe econòmic.
5.- Programa d’activitats per al curs 2012/2013.
6.- Renovació dels càrrecs directius.
7.- Torn obert d’intervencions.

En finalitzar l’assemblea, a les set de la tarda (19 h), a la mateixa sala, hi haurà la conferència inaugural del curs amb el títol

El bosó de Higgs

A càrrec del professor Albert Bramon (UAB)

En relació amb el punt 6 de l’ordre del dia, cal dir que una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures per a cobrir els càrrecs directius que s’han de renovar, s’ha estructurat una única candidatura formada per:

President : Josep Enric Llebot Rabagliati (Departament de Física, UAB)
Secretari : Agustí Poch Parés (Departament de Física i Enginyeria Nuclear, UPC)
Vocals : Albert Bramon Planas (Departament de Física, UAB)
Jordi Miralda Escudé (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya)
Jordi Mur Petit (University College London)
Joan Àngel Padró Càrdenas (Departament de Física Fonamental, UB)
Llorenç Porquer Seguí (IES Cambrils)

Si no pots assistir a l’assemblea i volguessis donar el teu vot a aquesta candidatura pots trametre, de manera que arribi abans del dia de la votació, la papereta de vot adjunta a la Societat Catalana de Física, carrer del Carme 47, 08001 Barcelona, posant el teu nom com a remitent.

Encara que la candidatura sigui única, si és que li dones suport, voldria encoratjar-te a donar-li el teu vot.

Et saluda cordialment,

Agustí Poch Parés
Secretari de la Societat Catalana de Física
Barcelona, 13 de setembre de 2012