XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Pesentació a l’Institut d’Estudis Catalans del llibre Ciència i Universitat a Catalunya: projecció de futur

Acte
Presentació del llibre Ciència i Universitat a Catalunya: projecció de futur

Data
Dilluns 11 de febrer
Hora
19.00 hores
Lloc
Sala Prat de la Riba de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

L’obra recull l’opinió de tretze prestigiosos científics sobre qüestions clau relatives al sistema universitari, la investigació i la transferència de tecnologia i coneixement.

Per a més informació