XXXVI Trobades de Maó 2021

Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 27/01/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Premis TREC (nou termini divendres 3 de juliol)

En relació amb la convocatòria dels Premis per als Treballs de Recerca de Batxillerat d’enguany us comuniquem que, davant de les especials circumstàncies que estem passant, la Junta de la SCFis ha decidit allargar el termini de presentació dels treballs que finalitzava el proper divendres 15 de maig. El nou termini és el divendres 3 de juliol.

Carta per als instituts (Premis TREC)