Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 18/01/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats
XXXV Trobades de Maó 2019

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Nova Seu del Centre Europeu de Predicció Meterorològica

El Govern de l’Estat ha presentat la candidatura per tal d’acollir la nova seu del Centre Europeu de Predicció Meterorològica a Barcelona.

La SCFis celebra aquesta petició i li dona suport.

Per a més informació