Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 18/01/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats
XXXV Trobades de Maó 2019

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Informació del president i renovació de càrrecs a la SCF

Informació del president de la SCF

Renovació de càrrecs de la SCF

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Física, en la seva reunió ordinària del dia 7 de juliol, va acordar convocar eleccions per tal de renovar els càrrecs de president, secretari i, tresorer, així com de cinc vocals, d’acord amb l’article núm. 7 dels nostres Estatuts. El termini previst per a la presentació de candidatures finalitzarà el divendres 23 d’octubre i les eleccions se celebraran durant la sessió de l’Assemblea General de Socis que es convocarà per a la segona quinzena de novembre.

Les candidatures s’hauran de trametre al secretari de la Societat per correu electrònic (scfis@iec.cat) o bé per correu ordinari a: Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Física, carrer del Carme 47, 08001 Barcelona.