Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 27/01/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

XXXV Trobades de Maó 2019

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Renovació dels càrrecs directius de la SCFis

La votació es farà electrònicament amb el suport del Servei d’Informàtica de l’IEC. El procediment per a votar electrònicament és el que es descriu a continuació.
S’ha d’accedir a la plataforma de votació (https://scfis.votacions.iec.cat).
Per entrar-hi, se us demanarà que reproduïu un CAPTCHA. Una vegada dins de la plataforma, us apareixerà una pantalla on s’han d’escriure el nom d’usuari o correu electrònic (entreu el correu electrònic que vau donar a la SCFis o el vostre NIF) i la contrasenya (és el vostre NIF amb la lletra en minúscula). La pantalla següent és la que permet accedir a l’urna electrònica. L’urna ja és oberta i no es tancarà fins al dijous 10 de desembre, a les dotze del migdia.
Una vegada s’ha votat es pot repetir el vot tantes vegades com es vulgui. Cal tenir en compte, però, que el vot vàlid sempre serà l’últim que es faci.

Candidatura única a la SCFis