XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 06.06.2023 | 17:30 h |
    Sessió «És possible un futur verd a les macrourbs?», del Cicle IEC-ARA
    » Més informació «
  • 20.08. - 23.08.2023 |
    55a UCE (2023) ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 18/01/2023

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Jesús María Montserrat Sangrá ( – 2022)

Lamentem comunicar-vos que el nostre consoci, Jesús María Montserrat Sangrá , va morí el divendres 25 de febrer de 2022 a la edat de 77 anys.