XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Jesús María Montserrat Sangrá ( – 2022)

Lamentem comunicar-vos que el nostre consoci, Jesús María Montserrat Sangrá , va morí el divendres 25 de febrer de 2022 a la edat de 77 anys.