XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs
  • No hi ha novetats
Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

El sistema internacional d’unitats (SI)

S’ha publicat la traducció catalana de l’opuscle El sistema internacional d’unitats (9a edició) de l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM). Es pot consultar lliurement a l’adreça:
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000317/00000100.pdf
També hi ha la versió en paper, que es pot aconseguir a la llibreria de l’IEC, tant presencialment (c/ Maria Aurèlia Capmany, 14-16, de Barcelona) com virtualment (https://publicacions.iec.cat).
Els membres de l’IEC i els socis de societats filials tenen un descompte del 50 % en el preu.