XXXVII Trobades de Maó 2022

Activitats en curs

  • 17.08. - 23.08.2022 |
    54a Universitat Catalana d’Estiu
    » Més informació «
  • 19.10. - 21.10.2022 |
    XXXVII Trobades Científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal
    » Més informació «

Ofertes de feina i de beques

Última Oferta 05/11/2021

VI Concurs Fotogràfic

Sist. Internacional d’unitats

Sistema Internacional d'unitats

La Física en la interfície Batxillerat - Universitat Informació per als professors

Diccionari de física

Inscripció a l’Olimpíada 2012

Benvolgut participant,

Per tal de poder participar en l’Olimpíada de Física cal disposar d’unes dades que s’han d’omplir des d’aquestes pàgines. Per fer la inscripció, en primer lloc s’us demana la vostre adreça de correu, que utilitzarem per posar-nos en contacte amb vosaltres, si cal. Si més endavant necessiteu recuperar les vostres dades, el sistema us generarà una contrasenya que us serà enviada a l’adreça de correu que us identifica.

Es demanen dos tipus de dades; unes serveixen per conèixer el centre d’estudis i el professor de física del participant. Les altres són personals i han de permetre conèixer-lo i posar-se en contacte amb ell i/o amb la seva família.

Hi ha dades que són obligatòries, les assenyales amb *, i d’altres que només són còmodes per la gestió; encara que algunes d’aquestes esdevenen obligatòries per la participació en la fase espanyola.

Abans de seguir us demanen que tingueu a mà les següents dades:

• Nom i telèfon del centre d’estudis
• Adreça del centre d’estudis
• Universitat d’adscripció del centre per la selectivitat
• Nom del vostre professor de física
• La vostre adreça de correu electrònic, que és fa servir com identificador
• El vostre nom i cognoms
• El vostre número de mòbil
• NIF (o NIE pel cas d’estrangers)
• Adreça de la vivenda familiar
• Telèfon familiar de contacte

En primer lloc ens heu de fer saber el vostre centre i tutor. Si altres estudiants del centre han participat en l’Olimpíada en els darrers anys, és possible que les dades del centre i professor ja ens siguin conegudes, només haureu de confirmar-les. En cas contrari haureu d’introduir-les.

Les dades del centre d’estudis es poden aconseguir d’aquesta pàgina :

www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
de la Conselleria d’Educació. El procés d’inscripció intenta validar les dades per evitar errors; en cas de que trobi incoherències i pugui resoldre-les, us proposarà un altre valor que haureu de validar. Si no pot resoldre-les, us demanarà que torneu a introduir-la. Al acabar, sempre podreu guardar les dades tal com voleu.

Si tot va bé, el procés d’inscripció s’acaba generant una pàgina web que també haureu d’imprimir i portar signada el dia de la prova. També rebreu la confirmació per correu electrònic.

Si es detecta un problema greu, la mateixa aplicació s’encarrega d’avisar-nos per tal de resoldre el problema. Intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres un cop resolt o bé proveu d’entrar de nou passats uns dies.

Per facilitar la participació, quan faltin pocs dies per la prova i sigui difícil poder resoldre incidències, l’aplicació us proposarà omplir un full, que haureu de baixar-vos, imprimir, omplir, signar i lliurar als membres de l’organització el dia 10 de febrer abans de començar les proves.

En cas de que us trobeu amb problemes, podeu adreçar-vos al webmaster: olimpiada.fisica.catalunya.gestio@gmail.com explicant el problema.

Us esperem el divendres, dia 10 de febrer de 2012 a les 3:00 de la tarda.
Cordialment,

La Comissió organitzadora

Envia missatge

Anunci de l’Olimpíada 2012

Benvolgut/da col·lega,

Tal com s´ha fet aquests darrers anys, a començaments del proper mes de febrer (la data inicialment prevista és el divendres 10) es celebraran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona les proves de la fase local de l’Olimpíada Internacional de Física per tal de seleccionar els alumnes d’ensenyament secundari que representaran les universitats de Catalunya en la fase estatal organitzada per la Real Sociedad Española de Física. L’organització de la fase local és a càrrec de la Societat Catalana de Física.

Els centres que desitgin presentar els seus alumnes a les proves locals han de fer la inscripció abans del 8 de febrer de 2012 tot seguint les instruccions que trobareu a la URL http://scf.iec.cat/olimpiada . La fitxa, degudament emplenada, servirà de justificant de la inscripció i es recollirà el dia de la prova.

Atès el caràcter de la prova, convindria que féssiu una selecció prèvia, de manera que el nombre d’alumnes inscrits per centre quedi limitat a tres. Excepcionalment s’admetran més inscripcions si el nombre d’alumnes del centre ho justifica.

El lloc, dia i hora de realització de les proves els podreu trobar a la URL de la Societat Catalana de Física que s’ha indicat més amunt a partir del 15 de gener.

Pel que fa a la prova de la fase local, constarà de 3 o 4 problemes i algunes qüestions. Es preveu que la durada sigui d’unes tres hores. Se suposaran coneguts pels alumnes, al nivell dels textos de física del batxillerat, els temes següents: cinemàtica, dinàmica del punt, treball i energia, corrent continu, ones i camp gravitatori. Si es proposés algun exercici sobre un tema no inclòs en aquesta llista es donaria la informació addicional necessària. En aquest sentit, cal recordar que l’objectiu de les proves no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de coneixements sobre els diferents temes, sinó la comprensió de les lleis de la física, així com el grau de maduresa i creativitat. Podeu consultar els exercicis proposats els darrers anys en la URL de la Societat Catalana de Física.

Finalment, us volem recordar que els professors tutors dels alumnes seleccionats en les fases local i estatal de l’Olimpíada rebran un certificat acreditatiu que es pot emprar per a sol·licitar els crèdits de promoció docent.

Us preguem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria i agraïm la vostra col·laboració per endavant.

Ben cordialment,

Comissió Organitzadora de les Olimpíades de Física
a les Universitats de Catalunya

19 de desembre de 2011

Treballs guardonats en les diferents edicions dels Premis per als Treballs de Recerca de Batxillerat

Setena edició
Any: 2009
Construcció d’un espectroscopi amb material d’ús quotidià, fet per l’estudiant David Fuertes Rancero de l’IES Barres i Ones de Badalona, sota la direcció del professor tutor Juan Carlos Calpe Calpe.
Alguns aspectes del generador electrostàctic gotejador de Kelvin, fet pels estudiants Pau Atienza Roca i Adrià del Arco Olivé, de l’IES Lluís Requesens de Molins de Rei, sota la direcció del professor tutor Lluís Nadal Balandras
Accèssit: Física i bàsquet, fet per l’estudiant Jonathan Achcaoucaou Carbó de l’IES el Foix de Santa Margarida i els Monjos, sota la direcció de la professora tutora Inmaculada Cuadrado Bello
Accèssit: Disseny, construcció i anàlisi del vol d’un cohet, fet per l’estudiant Guillem Solé Bonet del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona, sota la direcció del professor tutor Jose Manuel López
Sisena edició
Any: 2008
Fotografies
Estudi físic d’un violí, fet per l’estudiant Frederic Català Castro de l’IES Jaume I de Salou, sota la direcció de la professora tutora Ana Isabel Burrel Celaya
Redescobrint la llum, fet per l’estudiant Arnau Sala Cadellans del col·legi de la Presentació d’Arenys de Mar, sota la direcció de la professora tutora Montse Vagà
Accèssit: Creant un món tridimensional, fet per l’estudiant Laura Secanell Capdevila, de l’IES Guindàvols de Lleida, sota la direcció del professor tutor Anicet Cosialls Manonelles
Accèssit: La física del Tintín, fet pels l’estudiants Adrià Claramunt Fité i Daniel Rodilla Mercado, de l’IES de Castellar del Vallès, sota la direcció del professor Antonio Cavero Barreu
Cinquena edició
Any: 2007
Espectres, fet per l’estudiant Carla Vilamitjana Juanhuix de l’IES Rafael Campalans d’Anglès, sota la direcció del professor tutor Ramon Estiu.
Perseguint el més ràpid. La velocitat de la llum a través de la història, fet per l’estudiant Genís Torrents Verdaguer del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, sota la direcció del professor tutor Miquel Padilla.
Accèssit: Càlcul de distàncies astronòmiques, fet per l’estudiant Elisabet Aguilar Valls de l’Escola Vedruna de Palamós, sota la direcció del professor tutor Francesc Pruneda.
Accèssit: M’Atraus? La gravitació segons Cavendish, fet pels estudiants Eduard Calzada Oliveras, Ricard del Alcázar i Carla Pagès Miró, de l’Institució Cultural del CIC de Barcelona, sota la direcció del professora tutora Beth Bach.
Quarta edició
Any: 2006
Introducció a la física de partícules. Els raigs còsmics, fet pels estudiants Antoni Franco Cañellas i Gonzalo Lorza Planes de l’IES Lluís de Peguera de Manresa, sota la direcció del professor tutor Jaime Riera.
Fonaments físics dels velers, fet per l’ estudiant Anna Mir Mañé de l’IEs Emperador Carles de Barcelona, sota la direcció del professor tutor Miquel Gisbert Briansó.
Accèssit: El pèndol de Foucault, fet per l’estudiant Roc Oliveres Verdaguer del Col·legi Salesià Sant Josep de Barcelona, sota la direcció del professor tutor Xavier Moya Toran.
Accèssit: La física al servei de l’oci, fet per l’estudiant Iris Lorente Gómez, de l’IES Gabriel Farrater de Reus, sota la direcció del professor tutor Anton Gens Rivalt.
Tercera edició
Any: 2005
Quatre experiments didàctics de física amb làser per a 2n de batxillerat, fet per l’estudiant Tatiana Pérez Soriano de l’IES Pere Vives Vich d’Igualada, sota la direcció del professor tutor Marcel Jorba Jorba.
Accèssit: Com escalfa el forn de microones, fet per l’estudiant Albert Mestres Sugrañes del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona sota la direcció de la professor tutor José Manuel López Mejías.
Accèssit: L’evolució de les teories de l’Univers, segles XVI-XVII, fet per l’estudiant Francisco González Pla, del Col·legi Sagrada Família de Gavà, sota la direcció del professor tutor Julio López Tudela.
Segona edició
Any: 2004
Projecte Màgic, fet per l’estudiant Núria Balagué Pérez, de l’IES Príncep de Viana de Barcelona, sota la direcció de la professora tutora Roser Viladrich Nadal.
La gravetat sota sospita, fet pels estudiants Miquel Barberà Perramon de l’IES Guindavols de Lleida, sota la direcció del professor tutor Anicet Cosialls Manonelles.
Primera edició
Any: 2003
Acústica musical, fet per l’estudiant Joaquim Bielsa Ferrús, de l’IES Terra Alta de Gandesa.
Estudi experimental dels elements aerodinàmics d’un automòbil, fet per l’ estudiant Andreu Dorca Duch, del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona.

Llicenciatura en física: perfil de la professió

Estudi d’inserció professional (Barcelona, 2005)

Les oportunitats professionals dels llicenciats i llicenciades en Física han evolucionat molt en el passat immediat, i també s’ha ampliat el tipus de sectors laborals que enrolen físics.

Per tradició, la de físic no és una professió clarament delimitada, com ho és la d’advocat, enginyer o metge. La visió que en tenim des del món acadèmic es podria resumir en què els nostres graduats i graduades són persones entrenades per abordar problemes nous utilitzant tècniques, mètodes i enfocaments innovadors.

Aquest estudi pretén aportar dades que contribueixin al debat que aviat es tornarà a obrir sobre els Objectius de la titulació. Tenir-los clars serà cabdal per al disseny d’un nou pla d’estudis que respongui a la “demanda de la societat”.Almenys ens fornirà dades que ajudin a concretar un concepte tan vague com aquest.

Hem buscat els físics d’una banda d’edats força ampla, de manera que hagin tingut temps d’assentar la seva vida professional. Hem parat un esment especial en aquells que treballen fora de l’àmbit de l’educació, enel tipus de feina que fan, quines habilitats apreses en el seu pas per la universitat els han estat útils i quines no,quin tipus de formació han trobat a faltar i tots aquells altres suggeriments que ens han pogut aportar des de la perspectiva que els dóna la seva experiència laboral.

En el grup de recerca han participat professors implicats en la titulació de Física de les dues universitats catalanes que imparteixen la titulació, juntament amb experts del departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona i de l’Observatori de Graduats de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cicle de Conferències: Els Premis Nobel de l’any 2011

La Societat Catalana de Física us convida a la conferència “L’univers accelerat” que pronunciarà el Prof. Eduard Massó, del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, que versarà sobre els Premis Nobel de Física d’enguany.La conferència forma part del cicle “Els premis Nobel de l’any 2011”.

Dia i hora: divendres 16 de desembre de 2011, a les 19 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC

Organitza: Institut d’Estudis Catalans i Societat Catalana de Física

Resum conferència

Cicle «Física Oberta» 2011

S’impartiran les conferències següents:

• Dijous 17 de novembre a la Sala Eduard Fontserè de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (Diagonal 645) a les set de la tarda (19 h)
«Cent anys de superconductivitat»
Dra. Roser Valentí Vall
Institut de Física Teòrica, Universitat de Frankfurt (Germany).

•Dijous 1 de desembre a la Sala Pi i Sunyer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47) a les set de la tarda (19 h)
«Què sabem i què no sabem sobre els neutrins»
Dr. Domènec Espriu Climent
Departament Estructura i Constituents de la Matèria. Universitat de Barcelona.

«Cent anys de superconductivitat»

La conferència serà a càrrec de Roser Valentí Vall, de l’Institut de Física Teòrica de la Universitat de Frankfurt (Alemanya).
Data: Dijous 17 de novembre de 2011 a les 19 hores
Lloc: Sala Eduard Fontserè de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (avinguda Diagonal, 645, de Barcelona)

Homenatge als elements

Inauguració de l’obra d’Eugènia Balcells instal·lada a la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona.
Acte presidit per la Vicerectora d’Arts, Patrimoni i Cultura i els Degans de les Facultats de Física i de Química

Data: Dijous 27 d’octubre de 2011 a les 18h
Lloc: Aula Enric Casassas

Programa

VIII Jornada de Física i Química

Any Internacional de la Química

«La química: la nostra vida, el nostre futur»

Dia i Hora: Dimecres 19 d’octubre de 2011, d’11:30 a 19:30.
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.

Programa

Exposició

7a Mostra del Fons Històric, Biblioteca de Física i Química de la UB

«Utillatge químic en llibres i catàlegs»

Data: 5 d’octubre de 2011
Lloc: Biblioteca de Física i Química titulada “L’utillatge químic en llibres i catàlegs”.

L’acte d’inauguració, presidit per la Dra. Carina Rey, va tenir lloc a l’Aula Magna Enric Casassas de les facultats de Física i Química. La conferència inaugural “Papel y vidrio. Representación, demostración y manipulación experimental en el aprendizaje de la química” va anar a càrrec del professor Antonio García-Belmar, de la Universitat d’Alacant.

Podeu visitar aquesta mostra durant tot el curs 2011-2012 a la zona d’exposicions de l’Hemeroteca de la Biblioteca de Física i Química.