Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) a treballs de Màster d’Història de la Ciència amb una orientació professional

OBJECTIUS

 1. La SCHCT vol donar suport als estudiants de postgrau en història de la ciència, tècnica i medicina que en el futur constituiran el col·lectiu professional que donarà forma a aquesta disciplina.
 2. La SCHCT vol impulsar l’aprenentatge de la història de la ciència mitjançant els dos màsters que estan en funcionament en aquest moment en els territoris de parla catalana: “Ciència, Història, Societat” i “Història de la ciència i comunicació científica”.
 3. La SCHCT està interessada a fomentar la participació dels estudiants en les vies formatives que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.
 4. La SCHCT crea una bossa anual amb una dotació total de 3.200€ que es repartirà en quatre premis de 800 € entre un màxim de quatre estudiants, procedents dels estudis de Màster de Barcelona i València-Alacant.
 5. La SCHCT farà els anuncis oportuns de la convocatòria mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials i les llistes de distribució electrònica vigents en el seu àmbit professional i territorial.

BASES

 1. La SCHCT convoca els Premis Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) a treballs de fi de Màster d’Història de la Ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.
 2. La SCHCT nomenarà, a través del seu consell directiu, la comissió avaluadora d’aquest premi i la farà pública a través del seu lloc web. La SCHCT intentarà, si s’escau, la participació i col·laboració màxima dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.
 3. La convocatòria consta de 4 premis de 800 €. Els premis es podran declarar deserts si així ho considera la comissió. Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
 4. Per presentar-se al premi cal haver superat en els tres darrers anys un dels següents màsters: “Ciència, Història, Societat” i “Història de la ciència i comunicació científica”.
 5. Els candidats al premi hauran de presentar la següent documentació: certificat acadèmic personal, un breu CV acadèmic, el treball final de màster i un breu escrit sobre les motivacions per l’elecció del tema de treball de fi de màster. La documentació es lliurarà per via electrònica a: schct@iec.cat amb la indicació: “PremiSCHCT2015_nomparticipant”. El termini de presentació de la documentació serà el divendres 30 d’octubre de 2015 a les 20.00 hores.
 6. La SCHCT decidirà el moment de concessió i lliurament del premi i n’informarà a través de la seva pàgina web. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 19 de juliol de 2016.
 7. La presentació al Premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

PremiSCHCT.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Piulades de la SCHCT
XII ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA DIVULGACIÓ

XVII TROBADA SCHCT 2022

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica