La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), compta amb tres-centes persones associades. La quota anual a satisfer, mitjançant domiciliació bancària, és de 35 euros per als socis ordinaris i 20 euros per als estudiants i jubilats que ho sol·licitin.

Per sol·licitar la inscripció com a soci cal que ompliu el formulari en l’enllaç següent i seguidament envieu el full de domiciliació SEPA, que trobareu seguint les indicacions del formulari a l’adreça schct@iec.cat

La inscripció es fa per anys naturals (de gener a desembre), tenint dret els inscrits a rebre tots els materials i publicacions que hagin estat tramesos als socis des del mes de gener de l’any en el qual es formalitza la inscripció.

Si ja sou soci i voleu modificar qualsevol de les vostres dades ho podeu fer clicant aquí.

XVII TROBADA SCHCT 2022

11TH EUROPEAN SPRING SCHOOL ON HISTORY OF SCIENCE AND POPULARIZATION

PANDEMIC PASTS, PANDEMIC FUTURES Sources, histories, imaginations

Mahón/Maó (Menorca) Illa del Llatzeret 5 - 7 May 2022

XIX JORNADA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I L’ENSENYAMENT “Antoni Quintana i Marí”

19- 20 novembre 2021
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica