Les Jornades d’Història de l’Astronomia i la Meteorología són cita de cada dos anys per als estudiosos de la història de l’astronomia i de la meteorologia. Que s’han celebrat al Temple Romà de la ciutat de Vic, que durant uns dies es converteix en un espai de treball i debat historiogràfic d’aquestes dues disciplines.

VIII Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia

Jornades anteriors de 2005 a 2017:

VII Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia

VI Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia

V Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorología

IV Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorología

Actes de la III Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorología

II Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteorología. Fulletó

Actes de la Primera Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorología