TROBADES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Actes de les I Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica Trobades científiques de la Mediterrània (Maó, 11-13 de setembre de 1991). Coordinadors: Josep M. Camarasa, Honorino Mielgo i Antoni Roca, 1994. 444 p. ISBN: 84-7283-269-4; Codi: 1001; 15,10 EUR.

Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Peníscola, 5-8 de desembre de 1992). Coordinadors: Víctor Navarro Brotons, Vicent L. Salavert Fabiani, Mavi Corell Domènech, Esther Moreno Latorre i Victòria Roselló Botey, 1993. 398 p. ISBN: 84-7283-250-3; Codi: 540; 15,10 EUR.

Actes de les III Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Tarragona, 7-9 de desembre de 1994). Coordinadors: Carles Puig-Pla, Agustí Camós, Jon Arrizabalaga i Pasqual Bernat, 1996. 555 p. (Exhaurit).

Actes de les IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Alcoi, 13-15 de desembre de 1996). Coordinadors: Georgina Blanes i Lluís Garrigós, amb la col·laboració d’Antoni Rosell i Jon Arrizabalaga, 1997. 696 p. ISBN: 84-7283-391-7; Codi: 1771; 15,10 EUR.

Actes de les V Trobades d’Història de la Ciència i de la Técnica (Roquetes, 11-13 de desembre de 1998). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pere de la Fuente Collell i Roser Puig Aguilar, 2000. 562 p. ISBN: 84-7283-503-0; Codi: 2219; 15,10 EUR.

Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre de 2000). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2002. 519 p. ISBN: 84-7283-557-X; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2002). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2003. 694 p. ISBN: 84-7283-710-6; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004). 2006. 630 p. ISBN: 84-7283-880-3. (Exhaurit)

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica : IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Girona, 16-19 de novembre de 2006). Consell de redacció: Carles Puig-Pla, Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López, Jordi Ferran Boleda, Pere Grapí Vilumara (curador), Maria Rosa Massa Esteve (curadora), Alfons Zarzoso Orellana

COL·LOQUIS D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

 

Aportació dels primers aeronautes al coneixement de la química de l’aire a la darreria del segle XVIII Reconstrucció i valoració de les ascensions de l’italià Vincenzo Lunardi a Madrid el 12 d’agost de 1792 i el 8 de gener de 1793. Antoni Quintana Marí, Barcelona, 1996. 39 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 1). ISBN: 84-7283-351-8; Codi: 1665; 6,10 EUR.

Geoffrey E. R. Lloyd: Explorant la ciència antiga, 2001. 31 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 2). ISBN: 84-7283-558-8; Codi: 2297; 6,10 EUR.

Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia (1975-2000). 25 anys d’un projecte internacional, 2001. 33 p. (Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica; 3). ISBN: 84-7283-598-7; Codi: 2360; 6,10 EUR.

PUBLICACIONS CONJUNTES

 

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967). Antoni Malet, publicat conjuntament amb la Societat Catalana de Matemàtiques, Barcelona, 1995. 306 p.

Lavoisier i els orígens de la química moderna, 200 anys després (1794-1994). Edició a cura de Mercè Izquierdo i Aymerich, Iris Figuerola i Pujol, Pere Grapí i Vilumara, Agustí Nieto i Galán i Montserrat Sánchez Lladó, 1996. 184 p. ISBN 84-7283-305-4 ; Codi: 1586; 12,20 EUR.

Antecedents de l’Escola Industrial d’Alcoi: el establecimiento científico-artístico de la Real Fábrica de Paños d’Alcoi. Georgina Blanes i Nadal, Lluís Garrigós i Oltra i Rafael Sebastià Alcaraz, Alcoi, 1997. 77 p.

Einstein en català. Els tres cèlebres articles de 1905 publicats en ocasió del 75è aniversari de la seva visita a Barcelona. Publicat conjuntament amb la Societat Catalana de Física, 1998. 77 p.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

 

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX: Història, ciència i societat. Coordinadors: Agustí Nieto-Galan i Antoni Roca Rosell. Coedició amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2000. 384 p. ISBN 84-393-5287-5; Codi: 2266; 27,10 EUR.

CLÀSSICS DE LA CIÈNCIA

Coedició amb Editorial Pòrtic i Eumo Editorial

La col·lecció «Clàssics de la Ciència» té previstos 26 títols, més una sèrie especial il·lustrada. El director de la col·lecció és Antoni Malet.

L’Institut d’Estudis Catalans i EUMO Editorial tenen un acord per a la coedició dels volums de la col·lecció.

Els volums publicats són els següents:

 

 

1. René Descartes. La geometria. Traductors i curadors: P. Viader i J. Pla
2. Carnot, Clausius, Kelvin. Escrits fonamentals sobre el segon principi de la termodinàmica. Traductor i curador: D. Jou
3. Nicolau Copèrnic. De les revolucions dels orbes celestes. Traductor: E. Rodriguez; curador: V. Navarro
4. Albert Einstein.La teoria de la relativitat i altres textos
5. Cuvier. Discurs sobre els cataclismes del globus terraqüi. Traductora: N. Parés. Curador: R. Parés Traductor: X. Roqué
6. Lavoisier. Tractat elemental de química. Traductora: M. Artís. Curador: A. Nieto
7. Maxwell, James Clerk. Escrits científics i d’assaig. Introducció i notes de Joaquim Pla i Brunet ; Traductor: Joan Masnou i Suriñach, J. Pla i Brunet
8. Lamarck. Filosofia zoològica. Traductor i curador: Agustí Camós
9. Kepler, Johannes. Paralipòmens a Vitel·lió : els orígens de l’òptica moderna. (1604). Traductors: E. Celma, I. Fígols i J.M. Montserrat. Curador: A. Malet
10. Bohr, Niels. L’estructura i la filosofia dels àtoms. Traductor: X. Roqué. Curador J. Heilbron

11. Darwin, Charles. L’expressió de les emocions en l’home i en els animals. Traductor i introducció: Xavier Bellés

Obres previstes:

 • Maxwell et al. Textos sobre el desenvolupament sobre el desenvolupament de l’electromagnetisme.
 • Newton. Selecció de textos de filosofia natural, òptica i religió (1670-1690). Traductors: J. Henry, H. Molina i A. Malet.
 • Harvey. De motu cordis – Sobre el moviment del cor (1630)
 • Galileo. Diàlegs sobre els dos principals sistemes del món (1632)
 • Galileo. Discursos sobre dues noves ciències
 • Huygens. El rellotge de pèndul (1672)
 • Huygens. Tractat de la llum
 • Boyle. La filosofia natural de Robert Boyle (1660 1690)
 • Newton. Els principis matemàtics de la filosofia natural (1687)
 • Voltaire. Elements de la filosofia de Newton
 • Buffon. Selecció de textos de la Histoire naturelle (1749 1804)
 • Dalton, et al. Selecció de textos sobre la teoria atòmica al segle XIX
 • Lyell. Principis de geologia
 • Joule, Helmholtz, Kelvin et al. El principi de conservació de l’energia
 • Bernard, Claude. Introducció al mètode experimental
 • Heisenberg, Schrodinger, et al. Selecció de textos sobre els orígens de la mecànica quàntica
 • Einstein, Hubble, Lemaitre, et al. Selecció de textos sobre els orígens de la cosmologia moderna.
XVII TROBADA SCHCT 2022

11TH EUROPEAN SPRING SCHOOL ON HISTORY OF SCIENCE AND POPULARIZATION

PANDEMIC PASTS, PANDEMIC FUTURES Sources, histories, imaginations

Mahón/Maó (Menorca) Illa del Llatzeret 5 - 7 May 2022

XIX JORNADA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I L’ENSENYAMENT “Antoni Quintana i Marí”

19- 20 novembre 2021
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica