La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) impulsa un mitjà i un canal de comunicació basat en la idea d’oferir vídeos curts que expliquin històries de ciència. Es tracta d’una eina que ha de permetre transmetre coneixement, a partir de fils narratius basats en un objecte, un espai, una pràctica, uns actors, uns públics o un concepte científic. El nostre objectiu és partir de la recerca local per tal d’explicar processos de caràcter general. Finalment, el públic destinatari d’aquest material, així com els seus usos, està relacionat tant amb els estudiants o professionals en història, didàctica o comunicació de la ciència, com també en qualsevol persona interessada, des de l’estudiant d’ESO a l’universitari o bé el professorat de qualsevol cicle.

Presó Model de Barcelona: Origen i models

 

Tòxics (in)visibles