La Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica cada any convoca dos premis:

També podeu consultar el LXXXVI Cartell de premis i borses d’estudis de l’IEC on hi trobareu, a més a més dels dos premis convocats per la SCHCT, tots els premis de l’IEC i de les seves societats filials.

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.