3a convocatoria 2018

Premi instituït l’any 2015.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

Els premiats hauran de publicar una versió adaptada de la seva recerca, d’un màxim de 5.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la SCHCT.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a optar al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: «Història de la ciència: ciència, història i societat» (Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona) i Màster interuniversitari en història de la ciència i comunicació científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx – Universitat de València – Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar un escrit breu (títol i resum de no més de 4 pàgines) redactat en català, el PDF del treball original, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració màxima dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació és de mil sis-cents euros (1.600 €) i es repartirà en dos premis de vuit-cents euros cadascun (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Els premis poden restar deserts o no éssers adjudicats.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 19 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 20 hores

Acte públic de lliurament: al voltant de Sant Jordi de 2019 en un acte organitzat per l’IEC.

 

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.