La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica impulsa diferents publicacions. Aquí les posem a l’abast de tothom, digitalitzades, tant les històriques com les més recents, així com els projectes editorials en els que ara treballem.

  • La SCHCT publica en obert la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, que és la revista anual de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i es va començar a publicar l’any 2008.
  • La SCHCT treballa en la publicació d’una nova col·lecció, SC Llibres d’Història de la Ciència, que vol aprofitar la sòlida recerca que s’ha fet a la disciplina en les darreres tres dècades i pretén arribar de manera més general i fluida al conjunt de la població a partir de llibres d’alta qualitat divulgativa i de l’ús de les eines digitals.
  • La SCHCT també ofereix accés a altres publicacions, en format digital, com ara les Actes de les Trobades, publicades en forma de llibre entre 1991 i 2006. També iniciatives que van veure la llum a la col·lecció anomenada “Col·loquis”,  les publicacions editades en col·laboració amb altres societats de l’Institut d’Estudis Catalans i la col·lecció “Clàssics de la Ciència”.
Piulades de la SCHCT
XII ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA DIVULGACIÓ

XVII TROBADA SCHCT 2022

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica