1. Objectius
La SCHCT enceta una línia editorial pròpia, sota l’aixopluc de l’Institut d’Estudis Catalans a partir de dos elements: contribuir al coneixement general de la història de la ciència, la tècnica i la medicina que ha tingut lloc en el seu àmbit d’acció i aprofitar la sòlida recerca que s’ha fet a la disciplina en les darreres tres dècades. L’objectiu és fer arribar aquesta recerca de manera més general i fluida al conjunt de la població a travès de la producció d’una col·lecció de llibres d’alta qualitat divulgativa i l’ús de les eines digitals.

La Comissió articula una col·lecció de llibres digitals (PDF, ePub, Mobi), amb  disseny regular, normalitzat, estable, i marca pròpia. Estableix un editor responsable que s’encarregarà de gestionar la cartera de sol·licituds, fer tasques d’edició i d’administració de cada projecte de llibre i si fos necessari de designar lectors externs.  Aquest editor negociarà amb l’IEC el model o maqueta del llibre digital per tal de fer-lo encabir en el model de llibre imprès que treballa l’IEC amb la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas).

 

2. Enviament de propostes
El termini anual per a recepció de propostes és el 15 de novembre, per a producció i publicació del llibre durant l’any següent.

Les propostes han d’incloure com a mínim: autor(s), títol, previsió d’entrega del manuscrit (durant la primera meitat de l’any de producció/publicació) i calendari de treball, esborrany de capítol introductori del llibre, taula de continguts raonada (amb indicació de continguts de cada capítol i de lògica de l’estructura del llibre), i explicació de l’espai editorial que cobriria el llibre (per ocupar un espai en el qual no existeixen obres publicades o sumar-se, complementar o emular obres ja existents).

Les sol·licituds s’han d’enviar a Josep Simon (josep.simon@uv.es)
Veure més avall les característiques que han de complir els manuscrits.

 

3. Política editorial i de producció:
Aquesta línia editorial es compon d’una col·lecció de llibres, de caràcter divulgatiu, fonamentada en la recerca del professional en història de la ciència, la tècnica i la medicina i orientada a un públic general.
Els llibres de la col·lecció s’han d’ajustar a les característiques següents:

1. Longitud del manuscrit: máxim 50.000 paraules.
2. Llengua: català, castellà o anglès. No es procedirà a cap traducció.
3. Aparell crític: El llibre no tindrà notes a peu de plana o final de text i haurà d’estar escrit en un estil narratiu conduent a arribar a un públic ampli, estant no obstant fonamentat en un treball de recerca rigorós.  No tindrà un índex de noms a final de text.
4. Configuració de pàgina: Es suggereix la inserció en algunes pàgines del llibre de quadres sinòptics o diagrames que expliquen o amplien informació concreta.
5. Imatges: Els autors proposaran les imatges que considerin adients i cercaran els drets de publicació corresponents en col·laboració amb la Comissió. Anàlogament al disseny de quadres informatius, es fomentarà la inclusió en el llibre d’alguns assaigs visuals, és a dir, imatges acompanyades d’un text explicatiu independent que completi o suplementi el text principal del llibre. Les imatges s’entreguen per separat i al text s’inclou referència del lloc on s’han d’integrar. Entregar també llistat separat d’imatges incloses amb referència a origen i drets d’autor.
6. Hipertextualitat: Atès el caràcter digital de la publicació, els autors podran treure tot el partit possible del model de treball de llibre hipertextual, amb referències actualitzades a altres materials de treball (bases de dades, bibliografies, imatges, webs, etc.).
7. Bibliografia: L’apartat bibliogràfic al final del llibre constituirà un exercici que vagi més enllà d’una simple relació de referències, tot desenvolupant un breu capítol sobre com saber-ne més del tema en qüestió.
8. Marges: superior i inferior 2,5 cm, esquerre i dret 3 cm.
9. Text normal: Times New Roman o Arial (preferiblement) / cos 12 / interlineat 1,5
10. Pàgines numerades (correlativament dins del mateix arxiu)

El manuscrit ha d’adaptar-se a les regles generals d’edició de l’Institut d’Estudis Catalans, que es poden consultar en detall ací

A partir de l’aprovació del calendari de treball, el comitè editorial encarregarà els llibres de la col·lecció als autors i se seguiran els tràmits següents:

  • Redacció acurada i seguiment de les normes editorials per part de l’autor
  • Lliurament del document en fitxers word/lliure office i pdf en els terminis pactats
  • Lectura de revisió general i d’estil per part del comitè editor
  • Lectura de correcció lingüística per part d’un professional acordat amb l’IEC o contractat per compte de la SCHCT
  • Tancament del manuscrit i enllac i difusió en el web de la SCHCT, tot enllaçant-lo amb la pestanya de publicacions de l’IEC.
  • Lliurament del document final al responsable de l’IEC que tramita amb la UNE la disponibilitat del llibre en format imprès.
  • El comitè editor, juntament amb l’IEC, negociaran l’obtenció dels números d’ISBN adients segon el format i el dipòsit legal de cada llibre.

 

4. Política de difusió i distribució
La col·lecció té un caràcter digital i utilitzarà els canals estables de comunicació i difusió a Internet mitjançant les pàgines web de la SCHCT, de l’IEC i de l’UNE. Els llibres es podran descarregar de manera gratuïta en aquestes pàgines d’Internet.

Per a cada llibre s’estableix un pla particular de difusió  mitjançant llistes de mailing digitals, així com la tramesa a revistes, biblioteques i institucions nacionals i internacionals. Es faran també presentacions de la col·lecció i de les seves novetats editorials en el context dels Col·loquis, les Trobades i les Jornades d’Història de la Ciència i l’Ensenyament de la SCHCT.

Els llibres podran ser impresos a demanda, a partir d’un cost, pactat amb l’IEC-UNE. La SCHCT es compromet a la impressió d’un nombre mínim de 10 exemplars que seran distribuïts prioritàriament entre les principals biblioteques universitàries i públiques de l’àrea catalano-valencià-balear. La comissió buscarà també desenvolupar acords de distribució i difusió amb els ajuntaments, les xarxes regionals de biblioteques públiques i les xarxes escolars de l’àmbit catalano-valencià-balear.

 

5. Finançament de la col·lecció
La col·lecció de llibres no persegueix una finalitat lucrativa per a la SCHCT. La col·lecció es finança, a parts iguals, amb els fons procedents dels ajuts anuals de l’IEC en matèria de publicacions a la SCHCT i amb els fons aportats per la mateixa SCHCT. Es planteja, de manera inicial, un pressupost anual total de 4.000€, amb l’objectiu de produir almenys 2 llibres per any.

La SCHCT proposa destinar un pagament de 600€ a cada autor, fins un màxim de dos autors per publicació, i d’una quantitat pactada en els casos de llibres coordinats i de múltiples autors, un cop es publiqui el llibre. També acorda que aquests diners se sufragaran, en part, a partir del percentatge que la SCHCT cobri per la impressió en línia de cada llibre.

XVII TROBADA SCHCT 2022

11TH EUROPEAN SPRING SCHOOL ON HISTORY OF SCIENCE AND POPULARIZATION

PANDEMIC PASTS, PANDEMIC FUTURES Sources, histories, imaginations

Mahón/Maó (Menorca) Illa del Llatzeret 5 - 7 May 2022

XIX JORNADA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I L’ENSENYAMENT “Antoni Quintana i Marí”

19- 20 novembre 2021
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica