València, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 2012
Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero

Llunari

Presentació
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) convoca la XII Trobada, la reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs de tots els historiadors de la ciència, de la tècnica i de la medicina que hi vulguin participar. En aquesta ocasió, la Trobada tindrà lloc a l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (Consell Superior d’Investigacions Científiques, CSIC – Universitat de València).

Seccions científiques
01. Ciència i identitat nacional
[Coord. X. Guillem i J.L. Barona] 02. Ciència i medicaments a l’Espanya autàrquica
[Coord. R. Dominguez Vilaplana i A. González Bueno] 03. La ciència àrab en les fronteres dels coneixements i les cultures
[Coord. R. Puig i M. Forcada] 04. La ciència i la seua història dins la ficció literària
[Coord. P. Bernat i C. Gámez] 05. El periodisme mèdic i científic: ciència, intervenció social i estratègia professional
[Coord. A. Mülberger i À. Martínez Vidal] 06. Instruments científics i museus de ciència
[Coord. P. Ruiz Castell] 07. La medicina i les seues representacions
[Coord. J. L. Fresquet] 08. La salut i les seues institucions
Coord. [M. J. Báguena] 09. Química i medicina legal
Coord. [J.R. Bertomeu] 10. Ciència i institucions al món contemporani
[Coord. C. Puig Pla] 11. Ciència medieval i moderna
[Coord. J. Pardo Tomás] 12. X Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament
[Coord. M.R. Massa i P. Grapí] 13. Secció lliure
[Coord. J.M. Parra]

Dates que cal recordar
15 de maig de 2012: termini d’enviament de resums de comunicacions i pòsters.
31 de maig de 2012: comunicació de l’acceptació de les contribucions.
30 de juny de 2012: termini de pagament per a inscripcions reduïdes i límit de soŀlicitud de beca.
1 de juliol: inici del període de pagament per a la inscripció general.

Comitè organitzador
María del Mar Cuenca Lorente (IHMC)
Jordi Ferran Boleda, tresorer (SCHCT, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona)
Ximo Guillem Llobat (IHMC)
Tayra Lanuza Navarro (IHMC)
Àlvar Martínez Vidal (IHMC)
José Pardo Tomás (CSIC, Barcelona)
Mònica Rius Piniés, presidenta de la SCHCT (Universitat de Barcelona)
Emma Sallent Del Colombo, vicepresidenta de la SCHCT (Universitat de Barcelona)
Carolin Schmitz (IHMC)
Ignacio Suay Matallana (IHMC)
Miquel Terreu Gascon, secretari de la SCHCT
Lorena Beatriz Valderrama Zenteno (IHMC)

Comitè científic
Jon Arrizabalaga Valbuena (CSIC, Barcelona)
María José Báguena Cervellera (IHMC)
Josep Lluís Barona Vilar (IHMC)
Josep Bernabeu Mestre (Universitat d’Alacant)
José Ramon Bertomeu Sánchez (IHMC)
Francesc Bujosa Homar (Universitat de les Illes Balears)
Jesús Català Gorgues (Universidad CEU Cardenal Herrera)
José Antonio Díaz Rojo (IHMC)
José Luis Fresquet Febrer (IHMC)
Antonio García Belmar (Universitat d’Alacant)
Lluís Garrigós Oltra (Universitat Politècnica de València)
Pere Grapí Vilumara (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ricard Guerrero (IEC, Universitat de Barcelona)
Oliver Hochadel (CSIC, Barcelona)
María Luz López Terrada (IHMC)
Antoni Malet Tomàs (Universitat Pompeu Fabra)
Jordi Martí Henneberg (Universitat de Lleida)
Àlvar Martínez Vidal (IHMC)
Maria Rosa Massa (Universitat Politècnica de Catalunya)
Isabel Moll Blanes (Universitat de les Illes Balears)
Vicent Montalt Resurrección (Universitat Jaume I)
Agustí Nieto Galan (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joan Olmos Llorens (Universitat Politècnica de València)
Enrique Perdiguero Gil (Universitat Miguel Hernández)
Juli Peretó Magraner, delegat del president de l’IEC per a les activitats de València (Universitat de València)
Albert Presas Puig (Universitat Pompeu Fabra)
Roser Puig Aguilar (Universitat de Barcelona)
Carles Puig Pla (Universitat Politècnica de Catalunya)
Mònica Rius Piniés, presidenta de la SCHCT (Universitat de Barcelona)
Antoni Roca Rosell (Universitat Politècnica de Catalunya)
Antoni Romeu Figuerola (Universitat Rovira i Virgili)
Xavier Roqué Rodríguez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Simon Castel (Université de Paris Ouest)
Josep M. Vidal Hernández (Institut Menorquí d’Estudis)
Alfons Zarzoso Orellana (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona)

Imatge: Llunari de Bernat de Granollachs, 1513. Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Programa
Podeu descarregar dels enllaços següents el programa de la Trobada i l’esquema de distribució de les seccions científiques.
En cas que detecteu alguna anomalia poseu-vos en contacte amb:
trobada2012schct@gmail.com

Dossier de resums (versió 13.11.2012)
Programa (versió 02.11.2012)
Esquema de distribució de comunicacions (versió 02.12.2012)

Notícies

Entrevista a Ana Labarta conferenciant convidada a la XII Trobada

Entrevista a Ana Labarta al darrer número de la revista Mètode

http://metode.cat/Noticies/Entrevista-a-Ana-Labarta

Durant la Trobada es projectarà el documental:

hospital_varsovia_targeto_octubre

Informacions pràctiques (19.09.2012)

Com arribar / hotels i restaurants
Llistats de les propostes acceptades (02.06.2012)

Llistat per seccions científiques de propostes

Llistat alfabètic de propostes

En cas que trobeu alguna anomalia poseu-vos en contacte amb:
trobada2012schct@gmail.com amb còpia a alvar.martinez@uv.es

NOU termini d’enviament de propostes de resums de contribucions

El termini d’enviament de propostes de resums de contribucions a la XII Trobada s’amplia fins al 21 de maig.

Us adrecem així mateix algunes indicacions:

Indicacions adreçades als autors de comunicacions o pòsters:

 1.- Els resums de les (propostes de) comunicacions i pòsters.
Elements: títol, nom(s) dels autor(s), adscripció institucional, adreça(es)-e,paraules claus, patrocinadors (si s’escau).
Autoria: un autor sols pot presentar una comunicació (o dues en col·laboració).
Extensió màxima: 1.500 espais (en total), incloent-hi tots els elements.
Bibliografia explícita: no deu d’haver-ne (sols s’admetria en el cos del resum).
Termini de presentació: abans del dia 21 de maig.

Procediment per a presentar-les:
De forma individual, enviant les propostes a l’adreça electrònica schct@iec.cat i indicant en l’assumpte «Trobada – comunicació» o «Trobada – pòster», segons la modalitat.

Indicacions adreçades als coordinadors de les seccions tematiques de la trobada:

1.- Els resums de les (propostes de) comunicacions i pòsters.
Elements: títol, nom(s) dels autor(s), adscripció institucional, adreça(es)-e, paraules claus, espònsors (si s’escau).
Autoria: un autor sols pot presentar una comunicació (o dues en col·laboració).
Extensió màxima: 1.500 espais (en total), incloent-hi tots els elements.
Bibliografia explícita: no deu d’haver-ne (sols s’admetria en el cos del resum).
Termini de presentació: abans del dia 21 de maig.

Procediment per a presentar-les:
De forma individual, enviant les propostes a l’adreça electrònica schct@iec.cat i indicant en l’assumpte «Trobada – comunicació» o «Trobada – pòster», segons la modalitat.
Millor, per mitjà dels coordinadors de les seccions temàtiques.
Els coordinadors indicaran «Trobada – Secció temàtica» en trametre les comunicacions de les seves seccions.

2.- Les seccions temàtiques.
Elements: títol, nom(s) dels coordinadors, adscripció institucional, paraules claus.
Extensió màxima (4.000 espais en total), incloent-hi tots els elements i la bibliografia.
Bibliografia: màxim, 3-5 referències bibliogràfiques.
Presentació: abans del dia 21 de maig.

3.- Publicació.
El Comitè organitzador penjarà amb antelació suficient en la web de la Trobada el programa definitiu amb els resums de les seccions científiques i els de les comunicacions seleccionades.
Es confegirà un dossier, que tindrà ISBN, i es lliurarà en mà als assistents a la Trobada.
El dossier inclourà el programa general, els resums de les seccions científiques i de les comunicacions, el llistat d’assistents, la relació dels membres que integren els comitès científic i organitzador i, com no, els logos dels patrocinadors.

Ben cordialment,

Comitè Organitzador de la XII Trobada de la SCHCT

Piulades de la SCHCT
XII ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA DIVULGACIÓ

XVII TROBADA SCHCT 2022

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica