Antoni Quintana i Marí, mestre i químic. Tarragona, 1907 – Barcelona, 1998

18a convocatòria. Premi instituït l’any 2001

BASES 2019

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament iels autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà a la carta signada per la direcció del centre o pel cap d’estudis, que es certificarà l’autoria i el títolde treball, junt amb l’autenticitat.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC PREMI SCHCT ANTONI QUINTANA MARÍ 2019 en e lque el responsable del centre que certifica el treball actuarà com a “presentador”iregistrarà el treball de l’autor o autors (candidats). Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria), una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) en la què hi consti l’objectiu, la metodologia, els resultats, les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que en certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signada a premis@iec.cat.

El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant, autor del treball guanyador. En el cas que es premiï un treball col·lectiu el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.

La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2019

Lliurament del premi: en un acte organitzat per la SCHCT al llarg del quart trimestre del 2019, amb una exposició del treball premiat a càrrec del guardonat.

Versió PDF

Antoni Quintana i Marí (Tarragona 1907-Barcelona 1998) va ser secretari de l’antiga Secció Catalana de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciencesi membre fundador i soci honorari de la SCHCT. Després d’obtenir el títol de mestre, fou un químic cerealista de relleu, tot i que sempre va estar vinculat a la història de la ciència. Destaquen entre els seus treballs la monografia biogràfica del naturalista i químic altafullenc Antoni Martí i Franqués (1750-1832), reflexions sobre el valor pedagògic de la història de la ciència i l’estudi de les relacions entre els primers aeronautes i la química de l’aire a finals del segle XVIII.

GUANYADORS DE LES EDICIONS ANTERIORS:

I Premi: Jaume Climent i Soler, «La lluita contra la malària i la inacabada ruta de la quina»

II Premi: Ares Sobrevia i Ávila, «La recepte de Van Helmont i el coll de cigne de Pasteur»

III Premi: Irene Ribera, «Estudi d’un herbari del segle xix fet al Seminari de Vic (1842-1879)»

IV Premi: Miryam Fernández, Lydia Nicolàs, Carlos Randino i Melani Roca, «L’evolució històrica del test de Marsh, Orfila, Arsènic i Criminologia»

V Premi: Carles Blanch i Pujol, «El metre: la revolució de les mesures de longitud»

VI Premi: Maria Griñó Colom i Albert Boneta Mitjana, «El Segle de la llum, mig Pallars a les fosques (les minicentrals hi-dràuliques del Pallars Sobirà, un procés atípic d’electrificació)»

VII Premi: Marina Aliaga Vicente i Mireia Plaza Verdú, «Els aeròstat de Manuel Beltran. La història i els coneixements cientificotècnics d’uns enlairaments de 1784»

VIII Premi: Enric Garriga Tomàs, «Els primers llums del Delta»

IX Premi: Eloi Creus i Sabater, «W. Heinsenberg i l’era atòmica»

X Premi: Júlia Ontiñon Benguerel, «Charles Darwin: Ciència i Religió»

XI Premi: Arnau Plans Vilardaga, «La fàbrica de carburs de Berga»

XII Premi: Marc Solé Olivé, «Martí Franquès i l’experiment de l’aire realitzat»

XIII Premi: Mar Bosch Arís, «Els receptaris farmacèutics: què en queda avui?»

XIV Premi: Enric Prats Bacardit, «Estudi d’un Còdex Medicinal del segle XVIII»

XV Premi: Amina El Asri Zigaf, «Algunes aportacions dels àrabs a la matemàtica»

XVI Premi: Marc Piquer i Méndez , «Zero, la joia que vingué d’Orient»

XVII Premi: desert

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.