SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La jornada versarà sobre: «L’avaluació a l’aula des d’infantil fins a la universitat: una eina per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat», i tindrà lloc el dissabte 17 de setembre de 2011.

Cartell de la 8a Jornada

Twitter