Presentació

La Societat Catalana de Musicologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es va crear el 1974. El seu objectiu és la recerca musicològica a Catalunya.

La primera Junta Directiva la va formar: Miquel Querol, president; Miquel Altisent, vicepresident; Francesc Bonastre, secretari; i els vocals Manuel Mundó i Montserrat Albet. Posteriorment ha estat presidida per Gregori Estrada (1979-1991), Romà Escalas (1991-2005) i Joaquim Garrigosa (2005-2013); actualment n’és el president Jordi Ballester (2013-actualitat).

La musicologia a Catalunya compta amb una llarga tradició, iniciada a finals del segle XIX per Felip Pedrell (1841-1922), consolidada per Higini Anglès (1888-1969) a la Biblioteca de Catalunya i continuada més tard per l’Instituto Español de Musicologia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) [avui Departament de Ciències Històriques: Musicologia de la Institució “Milà i Fontanals” – CSIC ], i posteriorment també per la Universitat de Barcelona (UB) i per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La Societat Catalana de Musicologia realitza anualment sessions científiques i organitza periòdicament simposis, jornades i congressos. Des de la seva creació i fins el 2001 es publicà el Butlletí que, a partir d’aquella data, va ser substituït per la Revista Catalana de Musicologia. També impulsa la publicació de llibres i d’edicions musicals.