Yearly Archives: 2008

Activitats de 1974 a 2008

10 de maig de 2008
Sessió científica a la Fundació La Fontana, de Rupit (Osona): El carilló xinès Bien-zhong, a càrrec del senyor Romà Escalas, i visita a la col·lecció d’instruments musicals etnològics de la Fundació.

29 de setembre de 2007
Trobada i Assemblea de la Societat a Montserrat.

12 de febrer de 2005

 • Visita a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
 • Visita a l’Auditori i Conservatori de Vila-seca
 • Josep Maria Gregori i Jordi Rifé: Projecte d’inventari dels fons musicals de Catalunya
 • Taula rodona: El Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Garrigosa, moderador; Lluís Bogunyà, convidat

25 de novembre de 2004
Sessió científica amb dues aportacions:

• Romà Escalas: El claviorgue del Museu de la Música de Barcelona
• Xosé Aviñoa: Gabriel Blancafort i la fabricació d’orgues a Catalunya

1 d’abril de 2004
Sessió científica: El lied català. La imatge a través de la poesia, a càrrec del senyor Francesc Cortès
A les 18.30 hores, a la sala Nicolau d’Olwer, de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

11 de juny de 2003

 • Josep Maria Gregori: Música i símbol a propòsit de l’Orfeo de Claudio Monteverdi

15-17 de novembre de 2002. Monestir de Cuixà (Prada de Conflent)

III Jornades de Musicologia, Recerca i Interpretació «La Catalunya Nord i el nord de Catalunya»

 • Philippe Canguillem: Quels instruments pour la musique de Giovanni Gabrielli? Une relectures des sources
 • Marta Cureses: Les relacions de França amb els compositors catalans del segle XX
 • Daniel Codina: Els manuscrits musicals de Cuixà

7 d’abril de 2002

 • Visita al Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya, a cura de Xosé Aviñoa

17 de novembre de 2001. Monestir de Montserrat

Jornada sobre Musicologia i Interpretació Musical.

 • Daniel Codina: L’activitat musical i musicològica a Montserrat, tradició i continuïtat
 • Ismael Fernández de la Cuesta: La investigación del Canto Gregoriano en la actualidad: panorama e influencias en el desarrollo de la musicologia actual
 • Ernest Pons Duat: Música i religió: l’audició contemplativa com a experiència de l’eternitat.

29 de març de 2001

 • Visita a les instal·lacions, recursos i fonts der la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya, a cura de Joana Crespi

31 de maig de 2000

 • Antoni Rossell: La composició de les Cantigues, un hipòtesi oral

6 d’abril de 2000

 • Xavier Daufí: «Daniel en Babilonia de Francesc Queralt, un exemple d’Oratori del segle XVIII i un possible model d’anàlisi

7 de març de 2000

 • Anna Barjau: L’acústica musical: una eina per a recrear els sons del passat i preveure els del futur

11 de gener de 2000. Museu de la Música

Sessió de treball sobre Patrimoni Musical Català.

 • Roma Escalas: El Patrimoni Organològic a Catalunya»
 • Josep Maria Gregori: Fonts musicals. Manuscrits i impresos. Tractats
 • Jordi Rifé: La documentació paral·lela
 • Maria Antònia Juan: La música tradicional

5-7 de novembre de 1999. Santuari del Miracle (Solsonès)

 • Emili Ros-Fàbregas: Els llibres de polifonia catalans del segle XVI: relació amb altres fonts musicals
 • Maria Antònia Virgili i Blanquet: La música religiosa al segle XIX
 • Christian Rault: Aspectes de la relació entre iconografia medieval i pràctica interpretativa

8 de maig de 1999. Museu de la Música

 • Romà Escalas: L’estudi dels instruments dels ministrers de la catedral de Salamanca. Una nova metodologia de recerca interdisciplinar

18 de març de 1999. Museu de la Música

 • Maria Antònia Juan i Nebot: La classificació dels instruments musicals segons C. Sachs i E. von Hornböstel

26 de novembre de 1998. Museu de la Música

 • Maria Carme Rusiñol i Pautas: El Classicisme musical en els villancets de Melcior Juncà

21 de maig de 1998

 • Montserrat Berguedà: Els pianistes catalans a París, a cavall dels segles XIX i XX

15 d’abril de 1998

 • Antonio Ezquerro: La polifonía aragonesa del siglo XVII, relaciones con Catalunya

26 de febrer de 1998

 • Maria dels Àngels Subirats: La importància de la música tradicional a l’educació musical

27 de novembre de 1997

 • Josep Maria Gregori: L’Harmonia de les Esferes, símbol d’una audició contemplativa

8-10 d’octubre de 1997. Santuari del Miracle (Solsonès)

II Simposi de Musicologia Catalana: La musicologia a Catalunya, propostes de futur

 • Jordi Rifé: Recerca i metodologia
 • Joaquim Garrigosa: Medieval I
 • Bernat Cabero: Medieval II
 • Josep Maria Gregori: Renaixement
 • Francesc Crespí: La musicologia balear
 • Jaume Aiats: Etnomusicologia
 • Anna Cazurra: Estètica Musical
 • Francesc Bonastre: El segle XVII
 • Josep Maria Vilar: El segle XVIII
 • Francesc Cortés: El segle XIX
 • Xosé Aviñoa: El segle XX
 • Josep Climent: El devenir de la musicologia valenciana
 • Romà Escalas: Patrimoni organològic

12 de juny de 1997

 • Francesc Cortés: Jacint Verdaguer i la Música

24 d’abril de 1997

 • Anna Cazurra i Basté: Els elements estilístics de l’escola napolitana en l’obra de Josep Duran (ca. 1730-1802)

6 de febrer de 1997

 • Maria Lluïsa Cortada: L’obra per a teclat del Pare Anselm Viola

19 de desembre de 1996

 • Ramon Pintó: Els luthiers espanyols

29 d’octubre de 1996

 • Xosé Aviñoa i Romà Escalas: Homenatge a Oriol Martorell i Codina

28 de març de 1996

 • Daniel Codina i Josep Maria Vilar: Homenatge a Maria Esther-Sala

22 de febrer de 1996

 • Josep Pavia i Simó: La perspectiva històrica del Cant Gregorià des de la Notació Catalana

23 de novembre de 1995

 • Maria Lluïsa Cortada: Presentació de l’edició de les 23 Sonates per a tecla de Josep Gallés

1 de juny de 1995

 • Jordi Rifé i Santaló: La «Comedia de afectos de amor y odio» de Pedro Calderón de la Barca amb música de Josep Gaz

16 de març de 1995

 • Antonio Ezquerro: La catalogació actual dels fons musicals de Catalunya dins de la normativa internacional

26 de gener de 1995

 • Josep Maria Vilar: Les simfonies de Carles Baguer

9 de novembre de 1994

 • Xavier Massagué: Noves aportacions biogràfiques sobre Josep Gallés
 • Joan Martí: Presentació de la restauració del piano de Miquel Slocker (1831). Concert de Jordi Reguant

18 de maig de 1994

 • Jordi Ballester: Iconografia musical en l’art gòtic catalano-aragonès: estat de la qüestió

25 de març de 1994

 • Romà Escalas: presentació dels Vuit tons i duos de cant pla del Cançoner d’Uppsala
 • José Vicente González Valle: Problemes d’edició de la música històrica

17 de febrer de 1994

 • Sessió col·lectiva de treball: Valoració de les aportacions als projectes de Música a la Universitat des del I Congrés de Música a Catalunya

11 de març de 1993

 • Sessió col·lectiva de treball: Normativa de publicació de música històrica, Romà Escalas, moderador

15 de desembre de 1992

 • Gregori Estrada i Sergi Casademunt: Les relacions entre la musicologia teòrica i la pràctica interpretativa

17 de juny de 1992

 • Romà Escalas i Llimona: Una visita a l’Arxiu Musical de la Seu de Palma de Mallorca
 • Joaquim Garrigosa i Massana: Sistema de catalogació de la música monòdica anterior al segle XIII

18-21 de desembre de 1991. Barcelona-Tortosa.

Congrés Internacional Felip Pedrell i el nacionalisme musical, organitzat per l’Institut de Musicologia ‘Josep Ricart i Matas’ i la UEI de Musicologia del CSIC, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Musicologia

29 d’abril de 1991

 • Josep Maria Gregori: Músics de la Capella Reial Catalano-aragonesa de Joan II i de Ferran II a la Catedral de Barcelona
 • Daniel Codina: Revisió crítica del ‘Catálogo crítico’ de les Sonates del P. Antoni Soler, del P. Samuel Rubio

5 de març de 1991

 • Romà Escalas: Homenatge a Enric Gispert
 • Daniel Codina: Homenatge a Francesc Civil

26-29 de setembre de 1988

Congrés Internacional Higini Anglès i la Musicologia Hispànica, organitzat per l’Institut de Musicologia ‘Josep Ricart i Matas’ i la UEI de Musicologia del CSIC, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Musicologia

17-18 d’abril de 1988

 • Alberto Basso: Les Cantates de J. S. Bach

17-18 de juny de 1987

 • Bengt Johnsonn: Les sonates de Josep Gallés conservades en un manuscrit de la Biblioteca de Catalunya

28 de novembre de 1985

 • Xosé Aviñoa: El Modernisme musical a Catalunya

18 de juny de 1985. Institut de Musicologia ‘Josep Ricart i Matas’

 • Francesc Bonastre: La «Historia de Joseph», un oratori del s. XVII
 • Gregori Estrada: La prosa «Clemens servulorum» del Còdex Calixtinus

18 de desembre de 1984. Museu de la Música

 • Xavier Montsalvatge i Oriol Martorell: Homenatge a Manuel Valls
 • Visita comentada a les instal·lacions del Museu, a càrrec del seu director Romà Escalas

22-25 de novembre de 1983

«Aspectes de la teoria musical de l’Edat Mitjana i del Renaixement a la Península Ibèrica», cicle de conferències amb la col·laboració de la CIRIT

 • Karl-Werner Gümpel: El Ms. 42 de Ripoll i el tractat musical del monjo Oliva
 • Karl-Werner Gümpel: El Cant Gregorià i la «Musica ficta»
 • Karl-Werner Gümpel: La teoria del «Cantus melodicus» a la Catedral de Toledo
 • Karl-Werner Gümpel: Els començaments de la teoria musical en llengua vernacle a Espanya

10 de juny de 1983

 • Josep Maria Gregori: Mateu Ferrer, tenorista i mestre de cant de la seu de Barcelona (1477-1498)

22 de novembre de 1982

 • Roger Alier: Introducció a la música vocal de Vicenç Martí i Soler

7 de juny de 1982

 • Francesc Bonastre: L’orgue de Bagà (1754)

16-18 de novembre de 1981. Monestir de Montserrat i Martorell.

I Simposi de Musicologia Catalana: Joan Cererols i el seu temps

 • Francesc Bonastre: Tècnica instrumental a la polifonia catalana del segle XVII
 • Gabriel Blancafort: Orgueneria catalana del segle XVII
 • Gregori Estrada: Estudi de l’obra de Joan Cererols
 • Ferran Balanza: Aspectes biogràfics de J. Cererols
 • Josep Climent: La música valenciana en el segle XVII
 • Antonio Gallego: La música del segle XVII a la Cort Reial
 • V. González Valle: Relacions entre la música catalana i aragonesa en el segle XVII

25 de juny de 1981

 • Gregori Estrada: L’orgue de Pere Flamench a la Seu de Barcelona (1539-1541)

12 de desembre de 1980

 • Xavier Moll: Aproximació a la tonalitat de les cançons populars menorquines, a partir d’un recull inèdit de Francesc Camps

17 de juny de 1980

 • Joan Martí i Llobet: Presentació d’un nou clavicordi basat en un instrument portuguès del s. XVIII. Concert a càrrec de Bernat Bailbé

12 de juny de 1979

 • Montserrat Albet: Introducció al P. Antoni Soler

12 de març de 1979

 • Francesc Bonastre: Pedrell i el nacionalisme musical a Catalunya

21 de novembre de 1978

 • Oriol Martorell: La música simfònica a Barcelona de 1936 a 1944
 • Roger Alier: Origen i consolidació de l’òpera a Barcelona

16 de desembre de 1977

 • Pedro Calahorra: La estancia de Joan Pujol en Zaragoza
 • Josep Maria Gregori: L’obra del compositor Joan Crisòstom Ripollès († 1746)

3 de juny de 1977

 • Josep Pavia: Els escolans de la Catedral de Barcelona ne el segle XVII
 • Montserrat Albet: Schönberg a Barcelona

12 març de 1977. Fundació Joan Miró

L’Equip de Treball de Musicologia format pels membres de la Junta de la SCMus Montserrat Albet, Miquel Querol, Josep Maria Llorens, Gregori Estrada i Francesc Bonastre, va presentar els resultats del seu treball a les Jornades de Treball de l’Àmbit de Música del Congrés de Cultura Catalana, amb les comunicacions:

 • Miquel Querol: La Musicologia Catalana ahir, avui i demà
 • Gregori Estrada: Els cants i les danses del Llibre Vermell de Montserrat
 • Francesc Bonastre: Vers una metodologia de recerca de les fonts musicals

10 de desembre de 1976

 • Francesc Bonastre: La verbeta a Catalunya des del segle IX al XVI. Estudi musicològic
 • Antonio Martín Moreno: Francesc Valls, teòric del segle XVIII

8 de juny de 1976

 • Carme Gómez i Muntané: Evolució de la capella musical dels Comtes-Reis
 • Gregori Estrada: El ‘tempo’ en la interpretació de les ‘Vespres de la Verge Maria’ de Claudio Monteverdi

28 de novembre de 1975

 • Miquel Querol: Observacions a les Ensalades de Mateu Flecha i als Madrigals de Joan Brudieu
 • Josep M. Llorens: Què sé jo de la Capella Sixtina

9 de maig de 1975. Museu-Arxiu de Montblanc.

 • Francesc Bonastre: L’orgue de Montblanc: documentació històrica
 • Gregori Estrada: L’orgue de Montblanc: anàlisi tècnica i musicològica

20 de novembre de 1974

 • Josep Climent: La música vocal de Cabanilles
 • Francesc Bonastre: Anàlisi i valoració del contingut musical de l’«Escala de Contemplació» de Fra Antoni Canals

10 de maig de 1974

 • Miquel Altisent: Nova lectura dels neumes gregorians
 • Gregori Estrada: El ‘ball rodó’ en el llibre Vermell de Montserrat