Congrés internacional 2010

La iconografia musical a la mediterrània i el seu impacte sobre la cultura europea al llarg de la història

Barcelona, 4-6 d’octubre de 2010

Programa/Programme
Altres informacions

Organitzat per: Societat Catalana de Musicologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Museu de la Música

Amb el suport del: Study Group on Musical Iconography de la Societat Internacional de Musicologia

Les cultures mediterrànies han mostrat tradicionalment un enorme interès per la iconografia i, en especial, per les representacions artístiques relacionades amb la música. És per això que aquest congrés es centra en les imatges artístiques amb continguts musicals i es proposa debatre no només sobre el seu significat iconogràfic, artístic i musical, sinó també sobre el seu rerefons social, cívic i religiós. Més enllà de l’estudi particular d’aspectes iconogràfics, artístics i contextuals, però, l’organització del congrés vol posar l’accent en la relació i la interacció que existeix, d’una banda, entre les fonts iconogràfiques de les diferents cultures mediterrànies i, d’altra banda, entre aquestes i la iconografia musical del centre i del nord d’Europa, sense cap limitació cronològica, d’estil o de gènere artístic.

Barcelona ofereix una esplèndida oportunitat per aproximar-se a aquest tema gràcies a la seva història i a la seva cultura, que ens porta de la rica tradició medieval fins l’art contemporani. Els museus, arxius, col·leccions i monuments històrics barcelonins i catalans són, sens dubte, un extraordinari punt de partida per aquesta proposta de recerca musical i iconogràfica que no té precedents al nostre país.

És per això que convidem a musicòlegs, historiadors de l’art i investigadors de disciplines afins, a participar en aquest congrés internacional organitzat per la Societat Catalana de Musicologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), el Department d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Museu de la Música, en col·laboració amb el Study Group on Musical Iconography de la Societat Internacional de Musicologia (IMS), institució que durant el seu congrés quinquennal celebrat a Zurich el 2007 va proposar Barcelona com a ciutat amfitriona per a l’encontre del 2010.

Lloc de realització: Casa de Convalescència (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona)

Comitè organitzador:

Joaquim Garrigosa (Societat Catalana de Musicologia)

Romà Escalas (Museu de la Música / Institut d’Estudis Catalans)

Jordi Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)

Jordi Rifé (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)

L’organització prega a les persones interessades que confirmin la seva participació i enviïn un títol preliminar de la seva comunicació (si és el cas) abans del 15 d’octubre de 2009.

Comitè científic:

Jordi Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cristina Bordas (Universidad Complutense de Madrid)

Björn Tammen (Austrian Academy of Sciences,Vienna)

Coordinació:

Jordi Ballester

Secretaria del congrés:

Societat Catalana de Musicologia scmus@iec.cat