Activitats previstes
  • 10.05.2023 |
    Congrés Internacional «Música i Arts Figuratives a l’Època Barroca»
    » Més informació «

Déodat de Séverac (1872-1921): una aproximació estètica i estilística al Mediterraneïsme musical

Conferència a càrrec de Montserrat Font

Llloc: Institut d’Estudis Catalans (sala Pi i Sunyer)
Data; 23 de novembre de 2015, a les set de la tarda