Articles per a la Revista Catalana de Musicologia 2017

Benvolguts/des consocis/es,

Per la present volem informar-vos de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2017.

Aquest termini quedarà tancat el 30 de novembre, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent i, posteriorment, el lliurament al Servei de publicacions de l’IEC, en els terminis que té establerts per a poder incloure-ho en el pressupost de l’any que ve.

Aquest número serà el desè i el setè de publicació anual des del número IV de l’any 2011. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, han permès que la Revista hagi estat ja avaluada i inclosa en índex com CARHUS plus o MIAR, de manera que comença a tenir un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn.

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, tinguin material publicable o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicar.

Us preguem que envieu les propostes d’article a jalmacel@xtec.cat

Josep Maria Almacellas, secretari

Document en PDF CRIDA ART RCM 2017