Yearly Archives: 2017

JORNADA CLEMENTI. Presentació de l’Associació Muzio Clementi de Barcelona

Barcelona, 23 de novembre de 2017

Institut d’Estudis Catalans i Museu de la Música

La Societat Catalana de Musicologia, juntament amb l’Associació Muzio Clementi de Barcelona i la col·laboració del Museu de la Música, organitza la JORNADA CLEMENTI, dedicada al compositor, pianista, editor i fabricant de pianos italià. Es tracta d’una jornada de conferències i audicions entorn d’aquest músic tan polifacètic en la que, a més, es presentarà la recentment creada Associació Muzio Clementi de Barcelona. Hi participaran, entre altres, Marina Rodríguez Brià, Luca Chiantore i Jaume Ayats.

Programa JORNADA CLEMENTI

 

Simposi Pere Alberch Vila (1517-1582) i la música del Renaixement a Catalunya

Barcelona, 17 de novembre de 2017

Institut d’Estudis Catalans i MUHBA

Jornada organitzada per la Societat Catalana de Musicologia, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona, que té com a centre temàtic el compositor vigatà Pere Alberch i Ferrament, àlies Vila (conegut  en el seu temps com Pere Alberch Vila) (1517-1582), de qui es compleix el 500è aniversari del seu naixement. Pere Alberch, un dels compositors més representatius de la vida musical de la Catalunya del Renaixement, pertanyia a la nissaga dels músics «Vila» i es formà a les seus de Vic i València amb el seu oncle Pere Vila, organista d’ambdues catedrals.  El 1536 fou nomenat organista de la catedral de Barcelona, càrrec que exercí fins al seu traspàs. Fou autor de tientos per a orgue, polifonia eclesiàstica i de la primera edició de polifonia profana amb el títol explícit de «madrigals» en el conjunt del territori hispànic.

Hi participaran: Josep Maria Gregori, Tess Knighton, Aurèlia Pessarrodona, Xavier Alern i Elimi Ros-Fàbregas. La jornada es clourà amb un concert de De canendi elegantia, dirigit per Francesc Garrigosa.

PROGRAMA Programa Simposi  Vila

Crida a articles per a la Revista Catalana de Musicologia 2018

PDF  Crida articles SCMUS 18

Us informem de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2018. El termini és obert fins el 15 de desembre de 2017, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent.

Aquest serà l’onzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, han permès que la Revista hagi estat avaluada i inclosa en índex com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que ja té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn. Podeu consultar les normes de publicació a:

http://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000248/00000053.pdf

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, creieu que puguin tenir interès en publicar estudis musicològics inèdits o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.

Us preguem que envieu les propostes d’article a revistamusicologia@correu.iec.cat

Rebeu una cordial salutació,

 

Josep M. Almacellas i Díez

Curador de la Revista Catalana de Musicologia