Crida a articles per a la Revista Catalana de Musicologia 2018

PDF  Crida articles SCMUS 18

Us informem de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2018. El termini és obert fins el 15 de desembre de 2017, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent.

Aquest serà l’onzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, han permès que la Revista hagi estat avaluada i inclosa en índex com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que ja té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn. Podeu consultar les normes de publicació a:

http://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000248/00000053.pdf

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, creieu que puguin tenir interès en publicar estudis musicològics inèdits o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.

Us preguem que envieu les propostes d’article a revistamusicologia@correu.iec.cat

Rebeu una cordial salutació,

 

Josep M. Almacellas i Díez

Curador de la Revista Catalana de Musicologia