Simposi Pere Alberch Vila (1517-1582) i la música del Renaixement a Catalunya

Barcelona, 17 de novembre de 2017

Institut d’Estudis Catalans i MUHBA

Jornada organitzada per la Societat Catalana de Musicologia, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona, que té com a centre temàtic el compositor vigatà Pere Alberch i Ferrament, àlies Vila (conegut  en el seu temps com Pere Alberch Vila) (1517-1582), de qui es compleix el 500è aniversari del seu naixement. Pere Alberch, un dels compositors més representatius de la vida musical de la Catalunya del Renaixement, pertanyia a la nissaga dels músics «Vila» i es formà a les seus de Vic i València amb el seu oncle Pere Vila, organista d’ambdues catedrals.  El 1536 fou nomenat organista de la catedral de Barcelona, càrrec que exercí fins al seu traspàs. Fou autor de tientos per a orgue, polifonia eclesiàstica i de la primera edició de polifonia profana amb el títol explícit de «madrigals» en el conjunt del territori hispànic.

Hi participaran: Josep Maria Gregori, Tess Knighton, Aurèlia Pessarrodona, Xavier Alern i Elimi Ros-Fàbregas. La jornada es clourà amb un concert de De canendi elegantia, dirigit per Francesc Garrigosa.

PROGRAMA Programa Simposi  Vila