Arxiu anual: 2017

Crida a articles per a la Revista Catalana de Musicologia 2018

PDF  Crida articles SCMUS 18

Us informem de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2018. El termini és obert fins el 15 de desembre de 2017, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent.

Aquest serà l’onzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, han permès que la Revista hagi estat avaluada i inclosa en índex com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que ja té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn. Podeu consultar les normes de publicació a:

http://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000248/00000053.pdf

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, creieu que puguin tenir interès en publicar estudis musicològics inèdits o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.

Us preguem que envieu les propostes d’article a revistamusicologia@correu.iec.cat

Rebeu una cordial salutació,

 

Josep M. Almacellas i Díez

Curador de la Revista Catalana de Musicologia

 

 

Congrés Internacional «Music Criticism 1950-2000»

Organitza: Societat Catalana de Musicologia (Barcelona) i Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini (Lucca)

La Societat Catalana de Musicologia (filial de l’IEC) i el Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini de Lucca, es complauen en obrir el termini per presentar propostes de comunicació per al congrés: «Music Criticism 1950-2000», que es celebrarà a Barcelona del dilluns 9 al dimecres 11 d’octubre de 2017.

*Entrada lliure per als socis de la SCMUS enviant un correu electrònic (indicant CONGRÉS al tema) sol·licitant inscripcicó a scmus@iec.cat abans del 5 d’octubre. Aforament limitat.

Trobareu el programa (actualitzat) a l’enllaç Programme Music Criticism 2017

El congrés vol posar damunt la taula el complex món de la crítica musical durant la segona meitat del segle XX, fent particularment èmfasi en la relació entre la crítica musical i els canvis socials, polítics i econòmics del període. En conseqüència, el congrés inclourà reflexions i debats entorn de conceptes com hibridació o transferència cultural, utilitzats per analitzar els processos postcolonials o el fenomen de la globalització. També es vol aprofundir en la relació que ha tingut la crítica musical amb tots aquells fenòmens musicals que han impactat de manera molt especial en la societat del segle XX, com la música de jazz, la música per a cinema, el sorgiment d’una industria musical o la relació de la música amb els mitjans de comunicació (per posar alguns exemples). Lògicament, però, el focus central del congrés és la crítica musical com a mitjà d’expressió, tant des de l’òptica de la musicologia, com dels compositors o del públic.

El comitè organitzador suggereix que les propostes de comunicació s’emmarquin en les següents àrees temàtiques, tot i que si es presenten altres temes també seran tinguts en consideració:

 • Teories sobre crítica musical / Aproximacions teòriques
 • Musicologia i crítica musical
 • Estètica i crítica musical
 • Escrits sobre música
 • Compositors com a crítics musicals
 • Crítica musical i arts escèniques
 • Crítica musical i arts visuals
 • Crítica musical, cultura de masses i canvis socials
 • Crítica musical i identitat
 • Crítica musical i jazz
 • Crítica musical i la música per al cinema i la televisió
 • Crítica musical i la industria discogràfica
 • Crítica musical i la Web
 • Crítica musical i globalització
 • Crítica musical i perspectives de gènere

Comitè científic

 • Jordi Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)
 • Teresa Cascudo (Universidad de La Rioja)
 • Germán Gan Quesada (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Roberto Illiano (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
 • Massimiliano Locanto (Università degli Studi di Salerno)
 • Gemma Pérez Zalduondo (Universidad de Granada)
 • Luca Lévi Sala (Yale University, New Haven, CT)
 • Massimiliano Sala (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)

Comitè organitzador

 • Jordi Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)
 • Imma Cuscó (Societat Catalana de Musicologia)
 • Xavier Daufí (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)
 • Roberto Illiano (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
 • Fulvia Morabito (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)

Ponents convidats

 • David Hurwitz (Brooklyn, NY)
 • Massimiliano Locanto (Università di Salerno)

Les llengües oficials del congrés són l’anglès, l’italià, el castellà i el català. Una selecció de les comunicacions serà publicada en un volum miscel·lani.

Els interessats en presentar una comunicació han d’enviar un resum de 500 paraules (com a màxim) i una síntesi biogràfica (d’una pàgina com a màxim) abans del diumenge 23 d’abril de 2017 a l’adreça conferences@luigiboccherini.org

La proposta ha d’incloure el nom de l’investigador que la presenta, les dades de contacte (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) i la filiació acadèmica (si s’escau). Les comunicacions seleccionades disposaran de 20 minuts per a ser exposades (més 10 minuts de discussió). Posteriorment es publicaran en un volum miscel·lani.
El Comitè realitzarà la selecció a mitjans de maig del 2017 i, tot seguit, informarà de la seva decisió als proposants. Properament es farà públic el programa i es donarà informació relativa a la inscripció, possibilitats d’allotjament i desplaçament.

Per a qualsevol dubte o informació addicional podeu contactar amb el Dr.Massimiliano Sala a l’adreça conferences@luigiboccherini.org

Més informació: http://www.luigiboccherini.org/criticism2017.html

PDF 1a Circular Congrés Critica Musical 2017