Crida a articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2019

Benvolguts/des consocis/es
Per la present volem informar-vos de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2019.

Aquest termini és obert fins el 14 de desembre de 2018, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent.
Aquest serà el dotzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, han permès que la Revista hagi estat avaluada i inclosa en índex com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que ja té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn.

Podeu consultar les normes de publicació a:
http://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000248/00000053.pdf

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, creieu que puguin tenir interès en publicar estudis musicològics inèdits o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.

Us preguem que envieu les propostes d’article a: revistamusicologia@correu.iec.cat

Rebeu una cordial salutació,

Josep Maria Almacellas i Díez
Curador de la Revista Catalana de Musicologia

 

PDF Crida a articles RCM 2019