Activitats previstes
  • 10.05.2023 |
    Congrés Internacional «Música i Arts Figuratives a l’Època Barroca»
    » Més informació «

Obertura del termini per a presentar articles a la Revista Catalana de Musicologia 2020

Crida a articles PDF carta convocatòria 2020

 

El termini serà obert fins el 15 de desembre de 2019. Aquest serà el tretzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual.

Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, permeten que la Revista estigui avaluada i inclosa en índexs com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn. Podeu consultar les normes de publicació a l’enllaç:
https://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000279/00000067.pdf

Us preguem que feu extensiva aquesta convocatòria a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, creieu que puguin tenir interès en publicar estudis musicològics inèdits o vulguin exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.
Podeu enviar les propostes d’article a l’adreça revistamusicologia@correu.iec.cat

Rebeu una cordial salutació,

Josep Maria Almacellas i Díez
Curador de la Revista Catalana de Musicologia