Junta

President:

Jordi Ballester Gibert

Vicepresident: Emili Ros-Fàbregas

Secretari:

Josep Maria Almacellas i Díez

Tresorer:

Xavier Daufí Rodergas

Vocals:

Imma Cuscó Pallarès

Maria Gratacós Monllor

Delegat de l’IEC: Josep Maria Gregori Cifré