Publicacions

Revista Catalana de Musicologia
Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia
Altres publicacions

Perspectiva musical de Catalunya des de la Revista Musical de Catalunya (1904-2008) / A cura de Romà Escalas i Llimona

Música, litúrgica i societat a la Barcelona del primer terç del segle XIX: estudi de les consuetes de la capella de música de la catedral de Barcelona (1818-1821, 1826-1830). Autor: Bonastre i Bertran, Francesc.

El Llibre del faristol de Pau Villalonga [Música impresa]: estudi i transcripció / edició i recerca: Romà Escalas; transcripció musical: Romà Escalas i Francesc Crespí

Reports de la recerca a Catalunya

La interpretació actual de la música del Renaixement: permanència de les seves estructures qualitatives: discurs de recepció de Romà Escalas i Llimona com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 20 de febrer de 2003. Autor: Escalas i llimona, Romà (Barcelona)

Vint-i-tres sonates per a tecla / Josep Gallés; transcripció i estudi de Bengt Johnson; revisió de Gregori Estrada

Cançoner del duc de Calàbria: 1556: setze exercicis sobre els vuit tons modals/ edició i estudi de Romà Escalas

Actes del I Symposium de Musicologia Catalana: Joan Cererols i el seu temps.

L’Òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII: tesi doctoral / de Roger Alier i Aixalà; dirigida pel Sr. Santiago Alcolea i Gil. Autor: Alier i Aixalà, Roger