Destaquem

El model d’immersió a la llengua catalana afavoreix la competència lingüística de tots els infants

La Societat Catalana de Pedagogia es reafirma en la seva declaració de 5 d’octubre de 2011, que recull i reconeix els fonaments científics, pedagògics i socials que legitimen el model d’immersió lingüística i l’ensenyament de la llengua catalana per a tots els alumnes. Aquest model ha estat reconegut, acreditat i és eficaç per garantir que tots els infants, indistintament de la seva llengua familiar, aprenen les llengües catalana i castellana.

Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans
http://blocs.iec.cat/scp/2012/06/17/declaracio-en-relacio-a-l%C2%B4ensenyament-en-llengua-catalana/

Altra vegada, un òrgan judicial superior es pronuncia sobre l’ensenyament de la llengua i es presenta com a acte en defensa dels infants de 3 a 6 anys de parla familiar castellana. És un pronunciament jurídic d’un òrgan competent en aquest camp.

Hem aportat una declaració de caràcter científic pensant que ha de ser considerada en l’ordenament jurídic. És una declaració concloent que recull les aportacions dels estudiosos i l’aval internacional que ha rebut el model d’immersió lingüística que s’aplica a Catalunya.

Cal afegir una consideració de política de l’educació atès que en educació hi ha qüestions de valor i de sentit de vida, de filosofia, que demanen diàleg i consens i també respecte a les opcions personals. L’adopció del model d’immersió lingüística no es va iniciar els anys 1980 per llei sinó per opció de ciutadans i responsabilitat dels docents justament d’entorns socials on el català no hi era gaire present. L’escola era –i és- la institució que podia garantir l’adquisició de la llengua catalana com a pròpia a tots els infants de ben petits. I les famílies, molt particularment les de parla castellana, hi van donar ampli suport.

La immersió a la llengua catalana s’ha anat estenent per opció dels ciutadans i posteriorment la llei ho ha recollit per tal que tots els infants hi tinguessin dret. La immersió lingüística té clara legitimitat social a Catalunya, l’opció per l’escola en llengua catalana ha estat majoritàriament legitimada a les Illes Balears quan les famílies han fet la sol·licitud de plaça escolar per als fills. L’escola valenciana, sense suport de l’Administració, és la que dóna majors oportunitats als alumnes en fer-los competents en ambdues llengües i afavorir la cohesió social.

Per tot això, la Societat Catalana de Pedagogia reafirma la consistència científica i de convivència cívica i social del model d’immersió lingüística per a coneixement general dels ciutadans. Són els ciutadans qui realment legitimen el model d’ensenyament en llengua catalana per a tots els infants amb la seva opció informada. La llei ho ha de garantir per a aquells ciutadans que no han estat adequadament informats. El marc jurídic protegeix els drets però son els ciutadans qui els han d’exercir.

Martí Teixidó i Planas
President
Barcelona, 27 de juny de 2012

La SCP a les xarxes socials

Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi

LIKE. BLANC

Gemma Pasqual

Administració